Domů > CzechInvest

CzechInvest

by wfadmin

Agentura na podporu podnikání a investic Czech Invest je státní příspěvková organizace podřízena Ministerstvu průmyslu a obchodu, která posiluje konkurenceschopnost prostřednictvím podpory MSP, podnikatelské infrastruktury, inovací, získávání zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologiích center.

  • Podpora investic
  • Rozvoj výzkumu a vývoje
  • Podpora začínajících podnikatelů, inovativních firem a start-upů
  • Rozvoj podnikatelských nemovitostí
  • Podpora dodavatelů
  • Služby CzechTrade

CzechInvest přispívá:

  • k přílivu zahraničních investic
  • k rozvoji domácích společností
  • ke vzniku nových firem

Zřizovatelé

Partneři