Domů > Institut lázeňství a balneologie

Institut lázeňství a balneologie

by wfadmin

Institut lázeňství a balneologie je veřejná výzkumná instituce zřízená v roce 2019 Karlovarským krajem. Cílem instituce je obnovit v České republice výzkum v oblasti lázeňství a balneologie. Výzkumné projekty se soustředí zejména na zkoumání objektivních účinků lázeňské léčby na lidský organismus a výzkum přírodních léčivých zdrojů. Jeden z připravovaných projektů je zaměřen i na socioekonomické aspekty lázeňství. Mezi odbornými pracovníky Institutu jsou lékaři, biologové a geologové.

Instituce se snaží navázat spolupráci s lázeňskými lékaři i s dalšími výzkumnými organizacemi v České republice. Institut spolupracuje s vysokými školami a někteří jeho pracovníci fungují zároveň jako školitelé bakalářských prací z oboru fyzioterapie. Připravuje i pořádání pravidelných seminářů pro lékaře. Cílem je vybudovat v kraji pobočku vysoké školy či samostatnou vysokou školu, kde by se vyučovaly rehabilitační a balneologické obory. Do budoucna Institut plánuje vytvoření balneologického informačního centra. Institut také začíná pracovat na vytvoření systému certifikace lázeňských zařízení, který by do budoucna pomohl zpřehlednit situaci v této oblasti.

V neposlední řadě se snaží zapojit do oblasti regionálního rozvoje a posílení oblasti výzkumu a inovací v Karlovarském kraji.

Zřizovatelé

Partneři