Hledá se ředitel/ředitelka 4K

Kreativní průmysly představují obrovský přínos do HDP a v Karlovarském kraji má tento segment velmi našlápnuto. A to díky kanceláři 4K.

Co je 4K?

4K – Agentura pro kulturní a kreativní průmysly Karlovarského kraje, je vznikající nezisková organizace – zapsaný ústav, která řeší potřeby, podporu a rozvoj kulturních a kreativních průmyslů v kraji. Mezi její činnosti patří mapování potřeb, síťování, podpora kreativního vzdělávání, výzkum a vývoj, tvorba strategií, podpora podnikatelů z KKP, propagace, poradenství  a další.

 

Co budete ve 4K dělat?

 • plnit povinnosti ředitele/ředitelky zapsaného ústavu 4K dle zakládací listiny (ředitel je především statutárním orgánem ústavu, řídí jeho činnost, zastupuje ústav navenek a jedná jeho jménem,  rozhoduje o všech záležitostech ústavu, které nespadají do pravomoci zakladatele, správní rady nebo dozorčí rady)
 • podílet se na přípravě a případné realizaci strategického projektu Karlovarského kraje „Kulturní a kreativní kancelář 4K“ financovaného z fondů EU
 • strategicky rozvíjet organizaci 4K, zapsaný ústav
 • tvořit rozpočet organizace a zodpovídat za jeho čerpání
 • zodpovídat za management a rozvoj týmu 4K
 • navazovat partnerství s klíčovými aktéry z oblasti KKP v kraji, ČR i zahraničí
 • jednat a spolupracovat s odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje, partnery 4K, odbornou veřejností
 • vyhledávat příležitosti vícezdrojového financování

Co musí kandidát/kandidátka splňovat

 • má odpovídající ukončené minimálně středoškolské vzdělání
 • má zkušenosti s vedením týmu
 • umí velmi dobře anglicky nejen slovem, ale i písmem (min. úroveň B2)

Kdo je ideální kandidát/kandidátka pro 4K?

 • má výborné manažerské, vyjednávací  a prezentační schopnosti
 • disponuje dobrými organizačními a komunikačními schopnosti
 • má vysokoškolské vzdělání
 • umí další cizí jazyk – němčina na komunikativní úrovni výhodou
 • je schopný týmově pracovat
 • má zkušenosti s tvorbou koncepčních a strategických dokumentů
 • orientuje se v dotačním prostředí ČR a EU
 • má pokročilou znalost práce s PC
 • má řidičský průkaz skupiny B – je aktivní řidič/ řidička
 • má všeobecný kulturní přehled a orientuje se v tématu kulturních a kreativních průmyslů
 • je kreativní a otevřený, proaktivní k řešení výzev a úkolů, samostatný v rozhodování

Co vám 4K nabízí?

 • možnost být u vzniku a rozjezdu nové atraktivní organizace
 • rozmanitou práci na plný úvazek
 • práci v inspirativním prostředí kulturních a kreativních průmyslů
 • flexibilní pracovní dobu
 • pracovní smlouvu o výkonu funkce statutárního orgánu dle funkčního období a pravidel uvedených v zakládací listině zapsaného ústavu (smlouva na 3 roky, zkušební doba 1 rok)
 • zajímavé platové ohodnocení 50 000 Kč – 70 000 Kč + motivační složka mzdy
 • místo výkonu práce: Karlovarský kraj
 • 5 týdnů dovolené

Co od Vás potřebujeme zaslat, abyste byli do výběrového řízení zařazení?

 • životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o vašich dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech, dovednostech, zkušenostech  a praxi, včetně kontaktních údajů
 • motivační dopis a kontakty na 3 reference
 • ověřená kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání, jazykových zkouškách apod.
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • návrh vize a činností organizace 4K v prvním roce, a v prvních třech letech existence (max. 3 A4).
 • souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení dle zákona. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Termín pro zasílání podkladů pro výběrové řízení je: 6. března 2023 do 17:00 hod.

Podklady pro výběrové řízení zasílejte písemně na adresu Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary nebo odevzdávejte na podatelnu Krajského úřadu Karlovarského kraje (budova A) nebo zasílejte prostřednictvím datové schránky (siqbxt2).

Obálku s vašimi podklady označte nápisem:

„Výběrové řízení na „Ředitele/ředitelku 4K – Agentury pro kulturní a kreativní průmysly Karlovarského kraje“ – NEOTVÍRAT“.

Předpokládaný začátek výkonu práce: duben 2023 (lze posunout)

Doplňující informace k výběrovému řízení  a obsahu práce Vám podá:

Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, veronika.vodickova@kr-karlovarsky.cz, tel.: 736 650 073

Bc. Renata Drožová, vedoucí oddělení kultury, renata.drozova@kr-karlovarsky.cz, tel: 736 650 147

Výběrové řízení je vícekolové. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

4K Kulturní a kreativní kancelář Karlovarský kraj

Zřizovatelé

Partneři