Domů > Absolventi

Absolventi

by zijemeregi

Aktuálně pro vás, studenty VŠ, absolventy, žáky SŠ i kariérové poradce připravujeme projekt „Portál spolupráce“. Webový portál bude shromažďovat nabídky spolupráce firem v kraji pro žáky a studenty a také nabídky inovativních pozic pro absolventy. Nebudou chybět ani informace pro kariérové poradce na ZŠ/ SŠ či kariérová centra VŠ. Portál spolupráce žákům a studentům usnadní komunikaci s firmou, učitelům a kariérovým poradcům poslouží pro snazší orientaci v nabídkách místních firem.

Cílem portálu je nejen propojit mladé lidi s místními firmami a již během studia rozvíjet jejich vzájemnou spolupráci, ale také ukázat, že i v Karlovarském kraji můžete najít práci zajímavou a dobře ohodnocenou.

Věříme, že vytvoříme funkční nástroj, který budoucím zaměstnancům usnadní vstup na trh práce  a firmám výrazně pomůže v hledání kvalifikované pracovní síly vedoucí ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Technická podpora portálu bude zároveň propojena s již fungujícím kontaktním místem pro spolupráci zaměstnavatelů a škol (pod patronací Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje a Karlovarské agentury rozvoje podnikání).

Zřizovatelé

Partneři