Domů > Pro koho > Studuji > Vzdělávání

Vzdělávání

by zijemeregi

Rozvoj talentů, nadání a kreativity u dětí, žáků i studentů je důležitý nejenom pro ně samotné, ale i pro rozvoj našeho kraje.

Kam pro poradenství – dítě předškolního a mladšího školního věku

Poradenské služby v resortu školství jsou dětem, žákům, rodičům a pedagogickým pracovníkům poskytovány prostřednictvím pedagogicko-psychologických poraden (PPP), speciálně pedagogických center (SPC), středisek výchovné péče a v rámci škol tuto službu zajišťují tzv. školní poradenská pracoviště. Standardní školské a školní poradenské služby jsou poskytovány zdarma. Další instituce a odborníci, kteří se mohou na poskytování poradenských služeb podílet, jsou uvedeni v jednotlivých podtržených odkazech .

Kontakty na pracoviště jsou primárně pro Karlovarský kraj!!

Připravila Mgr. Kateřina Filková, Lesní mateřská škola Čtyřlístek, Mariánské Lázně

Kreativní učení

Kreativní učení je pilotní projekt Karlovarského kraje, který obsahuje dvě samostatné části určené svou složitostí pro různé věkové skupiny. První z nich nese název Dizajniště a je především pro žáky prvního stupně základních škol. Jedná se o hravou expozici, která přiblíží dětem metodu designového myšlení. V mobilní interaktivní dílně si žáci vyzkouší něco jednoduchého vytvořit a zároveň pochopí samotný princip designového myšlení.

Dizajniště zatím nemá v Česku konkurenci. Jedná se o unikátní projekt, který se skládá z několika částí, jež jsou velmi skladné a lehce přenosné. Lze je tedy přemisťovat podle zájmu do škol nebo na různé akce pro děti.

Naučí se prezentovat a spolupracovat

Druhou částí kreativního učení je takzvaný EDIPT (název je složen ze začátečních písmen pěti fází kreativního myšlení – empatie, definice, ideace, prototyp a testování). Jedná se o zážitkový workshop s pracovními listy pro žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol. Pomocí designového myšlení se naučí nejen samotnou metodu, ale i měkké dovednosti jako je prezentace, komunikace nebo spolupráce, které jsou pro jejich budoucí život nezbytné. Heslem projektu je: „nemusíš vědět všechno, důležité je umět si poradit“.

Tvůrci chtějí metodu designového myšlení představit také učitelům, kteří by si ji osvojili a následně uplatňovali při své výuce. Nyní se EDIPT dostává v podobě testování na některé pedagogické fakulty v České republice.

Designové myšlení lze aplikovat v různých předmětech školní výuky, v projektovém řízení nebo se jen zábavně učit. Kromě školství může být EDIPT využíván také v rámci rekvalifikačních kurzů nebo při startu podnikání, kdy si dospělí pomocí designového myšlení vygenerují vlastní podnikatelský záměr.

Od nápadu až k realizaci

Pojďme si teď přiblížit, jak to probíhá. Ukážeme si to jednoduše třeba na bloku nebo diáři. Na samotném začátku celého dobrodružství stojí fáze empatie. Když designér pro někoho něco navrhuje, musí ho poznat. Zjistit, jak se jmenuje, kolik mu je let, kde bydlí, co rád dělá nebo kam chodí do školy. Další fází kreativního myšlení je definice. Nyní si ujasní, co vlastně dělá, na co to má být a pro koho. Třeba, že vytvoří blok pro kamarádku, která si do něj bude zapisovat oblíbené písničky. Následně přejdeme do fáze ideace, kdy nápady musí doslova samy skákat na papír. Tvůrce se dívá kolem sebe a hledá tam, kde by jiní nehledali. Inspiruje se, tvoří a kombinuje. Žáci se naučí skicovat, vytvořit tři, čtyři návrhy, jak by mohla obálka bloku vypadat. Další fází je prototyp, kdy už si tvoří finální produkt na základě předchozích návrhů. Posledním krokem celého procesu je testování. Nyní žák zjišťuje, zda je výrobek vyhovující a zda funguje tak, jak má.

Kreativní učení může dorazit díky mobilní podobě do každé třídy nebo školy. Více informací zde: www.designovemysleni.cz

Pilotní projekt Nadané děti

Povědomí o nadaných dětech se stále zvyšuje, pořádají se různá setkání odborníků, vydávají se knihy, odborná pojednání. Stále ovšem platí, že podpora těchto dětí měla v Karlovarském kraji své rezervy.

U nadaných dětí je potřeba rozvíjet nejen oblast jejich zájmu, ale také pracovat s jejich odlišnostmi, a to především v emoční a sociální oblasti. Karlovarský kraj vnímá oblast nadání jako důležitou oblast vzdělávání, a proto se rozhodl podpořit tuto oblast ročním pilotním projektem s názvem „Podpora nadaných dětí v Karlovarském kraji“ odstartovaným v září loňského roku. Součástí tohoto projektu je 10 volnočasových workshopů, které jsou zaměřeny na zajímavá témata a přizpůsobena zájmům nadaných a mimořádně nadaných dětí.

V září 2020 proběhl první workshop na téma „Bylinkohlavičkolámání“. Workshopy jsou naplánovány na sobotu, a každý z nich je zaměřen na jinou oblast rozvoje osobnosti, na jiné téma. Jednotlivé workshopy jsou pro nadané děti a jejich rodiče zdarma a jsou vedeny odbornými lektory. Proběhne návštěva laboratoří, Techmania Science Center v Plzni, společně strávený čas ve světě planet či chemických sloučenin a celodenní workshop s kartami Imaglee, které jsou platformou pro zábavu, vzdělávání a inovace.

„Jsme velmi rádi, že se můžeme věnovat rozvoji nadaných dětí a současně přitom pomoci rodičům ukazovat vlohy a specifické nadání jejich dětí. Věříme, že společné získávání nových znalostí a dovedností bude také příjemnou platformou pro vytvoření nových přátelství a vztahů nejen mezi dětmi, ale i mezi rodiči“, říká Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p. o., která tuto celoroční akci na podporu nadání organizuje.

I rodiče nadaných dětí se mohou k projektu připojit, a to díky plánovanému vytvoření podpůrné skupiny pro rodiče, která bude zahrnovat poradenskou činnost či přednášky související s podporou nadání. V rámci této skupiny rodiče lépe pochopí, jak zvládat odlišnosti dítěte, budou moci společně sdílet své zkušenosti a nadále rozvíjet vzájemnou spolupráci.

Pro více informací o možnosti zapojení do projektu na podporu nadaných dětí v Karlovarském kraji kontaktuje Pavlu Ďurkovovou (podporanadanychdeti@karp-kv.cz) nebo Kamilu Krupičkovou (kamila.krupickova@karp-kv.cz). Aktuální informace, s ohledem na vývoj situace, k připravovaným workshopům budou umístěny na www.karp-kv.cz či FB@karpkv.

Zřizovatelé

Partneři