Domů > Pro koho > Studuji > Stipendia

Stipendia

by zijemeregi

Chceš se dozvědět více o možnostech stipendií, které můžeš získat jak od Karlovarského kraje, tak od různých nadací, nezávislých organizací, institucí? O zahraničních stipendiích? Tak to jsi správně. Jaké jsou možnosti, zjistíš níže. Informace pravidelně aktualizujeme a doplňujeme.

 1. Stipendia vyhlášená Karlovarským krajem
 2. Stipendia a jejich možnosti na českých vysokých školách
 3. Neziskové organizace poskytující stipendia
 4. Zahraniční stipendia
 5. Výměnný školní rok
 6. Další možnosti, které ti pomohou ve studiu v zahraničí

1. Stipendia vyhlášená Karlovarským krajem

Stipendijní program Karlovarského kraje pro studenty vysokých škol byl pro rok 2021 uzavřen.

Aktuální informace k stipendiím pro žáky středních škol a vysokých škol Karlovarského kraje nalezneš zde.

2. Stipendia a jejich možnosti na českých vysokých školách

Studentům vysokých škol mohou být přiznána stipendia hrazená z dotace nebo z příspěvku. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách umožňuje studentům vysokých škol čerpat několik druhů stipendií. Stipendia přiznává studentům vysoká škola nebo fakulta podle stipendijního řádu.

Studentům mohou být přiznána stipendia v následujících případech:

 1. za vynikající studijní výsledky (prospěchové stipendium);
 2. za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí;
 3. v případě tíživé sociální situace studenta – sem patří např tzv. sociální stipendium, v případech zvláštního zřetele hodných.
 4. při splnění určitých podmínek mohou studenti čerpat také tzv. ubytovací stipendium;
 5. stipendia poskytnuta na podporu studia v zahraničí.
Prospěchové stipendium

Rozhodnutí o jeho vyplácení či nevyplácení je v kompetenci každé školy. Studenti, kteří chtějí získat toto stipendium, musí splnit vysokou školou stanovené podmínky. Tou základní, jak již samotný název napovídá, je prospěch studenta. Nárok na něj získávají zpravidla premianti ročníku, jelikož průměr známek nesmí překročit školou stanovenou hranici dosahující či pohybující se těsně nad 1,0.

Výše prospěchového stipendia může být různá, může se pohybovat od pár stokorun až po několik tisíc za rok a vypláceno může být v opakujících se dávkách (měsíčně, čtvrtletně) nebo jako jednorázový příspěvek.

Stipendium v případě tíživé sociální situace studenta

Přiznává se studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Více v sekci Sociální stipendium.

Stipendium ve výši 1 620 Kč se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce.

Nárok na stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován. Nárok na stipendium může student uplatnit za určité časové období pouze jednou.

3. Neziskové organizace poskytující stipendia

V Česku existují některé organizace, které se snaží obecně podporovat lidi v tíživé životní situaci. Často se soustředí i na oblast vzdělávání a podporují studenty ve formě stipendií. Jsou to především:

4. Zahraniční stipendia

Chtěl/a bys vyjet do zahraničí? Poznat zkušenosti jiného školního systému? Zlepšit jazyk? Získat samostatnost? Naučit se něco nového a poznat lépe sám/sama sebe? Informace o možnostech studia (základní, středoškolské i vysokoškolské) na zahraničních školách můžeš zjistit na speciálních stránkách mj.:

Mezi nejznámější poskytovatele zahraničního studia a s ním spojených stipendií patří mj.

Co je Dům zahraniční spolupráce?

Jedná se o příspěvkovou organizaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a české národní agentury pro mezinárodní vzdělávání a výzkum. Hlavním cílem je usnadňovat mezinárodní spolupráci ve vzdělávání a podporovat zapojení co nejširšího spektra jednotlivců i institucí do mezinárodních aktivit.  DZS poskytuje informační, poradenské a analytické služby pro všechny cílové skupiny v oblasti vzdělávání. Partnery jsou především školy a další vzdělávací instituce, neziskové organizace a firmy, místní samosprávy, ale také jednotlivci – hlavně studenti a studentky, pedagogové a pedagožky, lidé z vedení všech typů škol, pracovníci s mládeží, vzdělavatelé dospělých a další odborná veřejnost.

DZS administruje dva velké evropské vzdělávací programy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity a další menší programy jako AIA, AKTION ČR – Rakousko, Barrande Fellowship program, CEEPUS nebo Fondy EHP. DZS je aktivní také v celé řadě mezinárodních sítí (eTwinning, Euroguidance, Eurydice, Eurodesk, EPALE) a vede iniciativu Study in the Czech Republic, která propaguje studium v ČR u zahraničních studentů.

Jak ti může DZS pomoci v Karlovarskému kraji?

Neziskové organizace, vzdělávací instituce, pedagogičtí pracovníci, ale i jednotlivci (mladí lidé a studenti) se na DZS mohou obrátit pro konzultaci týkající se problematiky podávání grantů a volby vhodných programů, výjezdů do zahraničí, nebo například na propojení s ostatními organizacemi, které jsou podobné té Vaší, pro získání dobré praxe napříč světem.

Kontaktujte Daniela nebo Markétu, kteří s tebou rádi a bezplatně proberou tvoji myšlenku. Pomohou ti ji nasměrovat správným směrem tak, aby ti cestu k cíli maximálně usnadnili. Zúčastni se pravidelných akcí DZS, nebo si s Danem a Markétou naplánuj osobní schůzku.

Daniel Grigar – daniel.grigar@dzs.cz

Markéta Kavalíková – marketa.kavalikova@dzs.cz

Jaké to je studovat v zahraničí? Mrkněte na video od DZS: https://youtu.be/gMoQd2mRboE

5. Výměnný školní rok

Nelze jej zařadit mezi klasická stipendia, ale pomáhá rozvoji jazykových dovedností. Česko-bavorský „Výměnný školní rok“ je jeden z několika projektů EUREGIA EGRENSIS. Euregio poskytne školní výměně mezi bavorskými a českými gymnáziemi organizační rámec a podporuje výměnu finančně. Projekt se skládá z dvou části projektu: pobyt českých hostujících studentů v Bavorsku a pobyt německých hostujících studentů v České republice. Více o Výměnném školním roce či Letním táboru mládeže nalezneš na stránkách projektu EUREGIA EGRENSIS.

5. Další možnosti, které ti pomohou ve studiu v zahraničí

Organizací a nadací, které mohou pomoci ve studiu v zahraničí je mnoho. V současné době, ale už často nestačí pouze dobrý prospěch či samotná finanční částka. Do rozhodování vstupuje aktivita žadatele na rozvoji komunitního života, dobrovolnictví, účast v různých projektech apod. Jaké organizace ti s tím mohou pomoci?

 • DoFe – jedná se o program, který v roce 1956 založil princ Philip, manžel královny Alžběty II., a dnes funguje ve 130 zemích světa. Jedná se o výzvu pro každého ve věku od 14 do 24 let. V DofE jde o to, aby se každý účastník věnoval aktivitám, které ho baví. Důležité je naučit se dosáhnout svých cílů a zkusit si něco nového. Absolventi programu získávají mezinárodně uznávaný certifikát, který se hodí do životopisu, ale také při studiu v zahraničí.

Zřizovatelé

Partneři