Daniel Grigar

Proč žijete, pracujete a podnikáte tady?

Naše rodina žije na Karlovarsku už po generace a máme zde hluboké kořeny. I přes fakt, že historie náš kraj a především jeho obyvatele opravdu nešetřila, nikdy jsme neuvažovali nad tím, že bychom měli náš domov opustit. Mnoho lidí našemu regionu vyčítá, že se u nás nic neděje. Nežijeme ve velkoměstě, které je pod přímým vlivem globalizace, socioekonomického růstu a je zaplaveno nadnárodními korporacemi. Ceníme si naší kultury, rozmanitosti a ctíme zavedené hodnoty, jenž nás obklopují. A fakt, že tu máme několik děr na trhu, symbolizuje přeci především nespočet příležitostí pro nové lokální podniky, které je mohou svou činností časem vyplnit. Karlovarsko si dovoluji označit za jedno z nejlepších míst k podnikání, už jenom díky nespočtu možnostem a příležitostem, kterých se lze chytit, aniž bychom se museli přít o zákazníka s obrovskou konkurencí za zády, jako tomu je jinde.

Co je zdroj Vaší energie, co Vás podporuje, motivuje a inspiruje?

Mou vnitřní energií je touha po seberealizaci. Když něčeho chceme dosáhnout, neměli bychom hledět na stereotypní názory ostatních. Je důležité vytrvat, tvrdě pracovat, ale co je hlavní – dělat to, co nás baví.

Kde a v čem vidíte příležitosti pro Karlovarský kraj a pro město, kde žijete a působíte?

Všude. Příležitosti na nás číhají na každém rohu. Je jen na píli a vytrvalosti každého z nás, jakou z nich si vybere a chopí se jí. Někdo jich za svůj život využije hned několik, jiný kvůli své lenosti a nedostatečné sebedůvěře nevyužije žádnou. A místo toho, aby žil svůj vlastní sen, bude pracovat na snu někoho jiného. Zkuste otevřít oči a rozhlédnout se okolo. Příležitosti nejsou skryté ve stínu. Naopak. Stojí přímo před námi a i ta nejzjevnější a nejobyčejnější věc, kterou vídáme denně, může skrývat svůj potenciál. Nic na světě přeci není jen tak.

O co bychom podle Vás společně měli usilovat, aby se tu žilo lépe nám i našim dětem?

Čerpejme inspiraci z našeho okolí. Líbí se vám projekt, na kterém pracuje váš kamarád? Tak na co čekáte? Přidejte se k němu. Souhlasíte například s myšlenkami nějaké zahraniční osobnosti, co by nám mohly pomoci? Opět se ptám – na co čekáte? Začněte je propagovat i u nás. Představme si náš region jako modelínu. Každý má stejné právo na to, aby svou část zformoval dle obrazu svého.

Co pro to konkrétně děláte Vy a proč?

Už jen tím, že si přečtete, pochopíte a zamyslíte se nad těmito otázkami, jsem svou úlohu splnil. První fází pro změnu stávajících pořádků je především uvědomění si situace, ve které se nacházíme. Zkuste si tedy před dočtením tohoto rozhovoru mé subjektivní odpovědi zakrýt a vyzkoušet si na otázky odpovědět sami, jen podle svých pocitů. Jak moc se budeme shodovat? Dejte nám vědět.

Krom spolupráce s projektem Žijeme regionem vedu také svůj projekt Život ve vodě, fungující k dnešnímu dni již 2 roky. Život ve vodě je velký chovatelský festival konající se každý měsíc v Chodově u KV. Jeho poslání je především socio-environmentální. Propojuje dvě sociální skupiny, mezi kterými chybí interakce. Jsou to mladí lidé, tedy nejčetnější návštěvníci akce, jimž jsme zajistili skvělé hobby (chovatelství). A na druhé straně jsou senioři, tedy naši výstavci a prodejci, kteří mladým chovatelům poskytují své letité zkušenosti spolu s cenným know-how a na oplátku si přivydělají. Život ve vodě má své poslání také v environmentální rovině. Aktivně se snažíme bojovat proti týrání zvířat a šířit osvětu o správném zacházení s našimi zvířecími přáteli. Navštívit nás můžete pravidelně v Kulturním a společenském středisku Chodov, více informací o projektu naleznete na webu:  www.zivotvevode.cz .

Zapojujete se do nějakých dalších společenských nebo komunitních aktivit? Do jakých a proč?

Zapojuji. Není mi lhostejné, co se okolo mě děje. Obecně, jak by nemělo být nikomu. Z pohledu našeho regionu jsem zapojen například ve sdružení Bludiště KV, organizující a zaštiťující řadu sociálních projektů, jako je například projekt „Zpět do práce“ s cílem zvýšení lokální zaměstnanosti. V globálnějším měřítku se dále angažuji například v projektech pro ochranu životního prostředí, zajímám se také o alternativní cesty, ať už například eliminaci spotřeby plastů, nebo třeba snížení spotřeby živočišných produktů. Ve volném čase jsem si vyzkoušel například i roli dobrovolníka pro charitativní sbírky a v budoucnu bych se chtěl stát pravidelným dárcem krve. Je třeba si uvědomit, co se děje kolem nás, jaké důsledky to může přinést, ale především to, jak se můžeme k vyřešení daného problému zapojit!

Kde vidíte hlavní výzvu pro náš region?

Karlovy Vary byly již od pradávna v očích turistů městem luxusu a nadstandardního života na vysoké úrovni. Postupem času se však hodnoty mírně proměnily. Úpadek vidím především v tom, že nejsme schopni přijmout inovace. Již dlouhá léta se snažíme konejšit z faktu, že jsme lázeňský kraj, turisté si mohou projít kolonádu, dát si oplatku a jednou za rok navštívit KVIFF. Není to již tak trochu klišé? Těžíme stále za zásluhy, které vykonali naši předci. Historie a tradice je úctyhodná, je potřeba k ní vzhlížet, ale nelze z ní žít věčně. Musíme otevřít oči, oprostit se od zavedené klasiky a vytvořit novou jedinečnost, jenž nás bude reprezentovat. Dejme společně prostor začínajícím projektům, kterých jsou u nás desítky. Proč bychom měli rok co rok vrážet vysoké peníze do projektů, jenž jsou klasikou, ale nikam nevedou? Ti, kteří by si podporu zasloužili, jsou bohužel pro přehnané lpění k přežitým hodnotám opomíjeni. Přijměme tedy novou výzvu a pokusme se společně podílet na lepších zítřcích pro nás, ale i naše budoucí generace podporou toho, co je skutečně potřeba.

Jaké vidíte silné a pozitivní stránky našeho regionu?

Co je malé, to je dobré. Pojí nás obdivuhodná pospolitost, na kterou můžeme být právem hrdí. Především díky malé rozloze našeho kraje mohly vzniknout široké vazby mezi obyvateli. Využijme tedy naší soudržnosti a zapojme se do práce společně. Samozřejmě, můžeme si vzájemně podkopávat nohy, donášet na sebe a závidět si. Spojme se dohromady a se vzájemnou pomocí dokážeme to, co jiní zkrátka nemohou.

Co se podle Vás neděje a mělo by? Co považujete za slabé stránky jednání a působení lidí regionu? Víte o nějakých chybách u sebe u lidí kolem vás?

Obyvatelé našeho kraje se přehnaně zajímají o to, co tu nemají. Na rozdíl od toho, aby se společnými silami snažili rozvíjet to, co již dokázali. Projevuje se u nás typická česká vlastnost – hledání chyby v druhých. „Proč se úřad nepostará o …?, Proč u nás nemáme…?, Proč zase nezařídili…?“

Náš region se bez vás neobejde. Nenechávejte veškerou kompetenci jen na vedení kraje. Pokud nám něco vadí, není nic jednoduššího, než napsat štiplavý komentář na internet. Sebrat svou vlastní iniciativu a osobně začít pracovat na tom, co nám vadí, dokáže ale jen málokdo a má za to můj obdiv. Přestaň si stěžovat a pojď s námi makat na tom, ať se to změní. Staň se jedním z nás.

Co byste nejvíc ocenil od okolí? Co by Vás posílilo, podpořilo, vzpružilo..? Co byste si přál a od koho?

Osobně svou motivaci čerpám z dosažených úspěchů a pokroků. Je zbytečné si dávat velké cíle a pociťovat pak zklamání, že jsme je nedokázali uskutečnit. Malý úspěch, taky úspěch. Je tedy potřeba nebýt skeptičtí a nehledět těm, co se snaží, na jejich neúspěchy, ale naopak je maximálně podpořit v tom, co se jim povedlo a vzájemně si tak poskytovat motivaci k dalším, větším cílům.

Co na Vaší životní a profesní cestě považujete za nejzajímavější?

Jsem student, životem proplouvám jen krátce, proto objektivně nedokážu posoudit, co se během mé životní cesty uskutečnilo nejzajímavějšího. Osobně si však na sobě cením své paličatosti, jenž jsem svou pílí přetvořil na pozitivní a žádoucí vlastnost. Díky tomu se nenechám odradit od cílů, které jsem si určil, a hodnot, jež jsem se rozhodl respektovat. Neúspěch není demotivující. Vše špatné je i pro něco dobré a cesta bez překážek většinou nikam nevede.

I přes počáteční nepřízeň z pohledu autorit, které mě povětšinou odmítali respektovat kvůli mému nízkému věku a poměrně ostrým nekompromisním názorům, jsem získal obrovskou podporu ze strany veřejnosti. I mladý (nezkušený?) člověk může kopat v zájmu svého okolí a není hned potřeba se mu stavět do opozice. S autoritami kolem nás je třeba koexistovat, vést dialogy a vzájemně se respektovat. Cílem národa není soužití ve stádě, ale v rozmanité společnosti, kde názor neznamená riziko, ale výzvu. Je potřebné umět měnit svůj úhel pohledu a zkusit se na daný problém dívat nejen skrze své zájmy, ale zkusit podívat se tak, jak mohou na danou věc pohlížet jiní.

Zřizovatelé

Partneři