Gerhard Knop

Proč žijete a pracujete tady?

Protože jsem se zde narodil, mám rád zdejší kraj, mám zde rodinu, přátele, většinu práce. Dovedu si představit bydlet jinde pár měsíců, ale ne několik let v kuse. Karlovy Vary jsou geniální střed mezi téměř velkoměstem, přírodou, klidem, vzdáleností do měst, na letiště…

Co je zdroj Vaší energie, co Vás podporuje, motivuje a inspiruje?

Motivují mě lidé kolem mě, výzvy, které jsem nucený překonávat. Motivuje mě vidět kolem sebe lidi, kteří na sobě pracují, cítit jejich osobnostní rozvoj, ochotu spolupracovat s lidmi z jiných „názorových“ skupin.

Inspiruje mě vše, co dokazují lidé nejen v Karlovarském regionu, ale kdekoliv. Inspiruje mě, že když se obklopíme lidmi, kteří nemají v sobě hranice a věří v úspěch, lze dokázat hrozně moc. Inspirují mě všechny „Svobodné firmy“ ve světě a v České republice – firmy pracující na bázi vzájemné důvěry, respektu a zodpovědnosti.

Kde a v čem vidíte příležitosti pro Karlovarský kraj a pro město, kde žijete a působíte?

Jak pro celou ČR, tak zejména pro náš kraj, města a obce vidím fantastický potenciál v lidech a v tom, co dokážou, když chtějí. Pokud bych však měl říct, kde vidím příležitost a zároveň vím, že to je asi to nejtěžší pro nás, kteří v tom můžeme něco udělat, pak je to školství. Existuje tolik pozitivních příkladů od mateřských školek přes základní školy dále, že je mi smutno, že v našem kraji je těch příkladů tak málo a že učitelé, kteří jsou fantastičtí (a je jich zde hodně) jsou „roztříštění“ a netvoří silnější komunitu, která změní naše školy naprosto zásadně (a že o nich tak málo víme).

V nižších školách (vč. mateřských) vidím zásadní příležitost! Celá ČR s tím má „problém“ a ten, kdo bude mezi prvními, natáhne hodně zajímavých lidí do svého regionu. Nic nám v regionu nepomůže tak, jako naprostá změna přístupu k našim dětem ve školkách a na prvním stupni základní školy. Dále už si totiž změnu vynutí sami žáci.

A po pár letech putování různými firmami a lektorováním různých firem v Severozápadním/Západním regionu, ale i z celé ČR vidím ještě jeden velký potenciál – větší vzájemná Důvěra. Důvěra, která přináší radost, výsledky a vzájemný respekt. Prožíváme období (covid), kdy vidím fatální zásah do důvěry mezi lidmi podporovaný neuvěřitelnou arogancí nejvyšší státních činitelů – o to více si lidé uvědomují sílu „důvěry“ a byl bych rád, abychom toho využili ku prospěchu našeho regionu.

O co bychom podle Vás společně měli usilovat, aby se tu žilo lépe nám i našim dětem?

Za prvé zlepšit nejnižší školství viz předchozí otázka.

Za druhé více a lépe propagovat pozitivní stránky našeho kraje.

A s odkazem na předchozí text – pojďme SOBĚ VĚŘIT a VĚŘIT SVÉMU OKOLÍ. Za poslední 5-7 let jsem zažil nespočet případů, projektů, osob, kde se zásadně vyplatilo důvěřovat. Opačné případy asi také byly, ale nepamatuji si je ?.

Co pro to konkrétně děláte Vy a proč?

Snažíme se podporovat pozitivní myšlení a spolupráce v rámci firemních projektů. Snažím se lektorovat semináře zaměřené na „Důvěru“ a osobnostní rozvoj – individuální i firemní. A snažíme inspirovat (nejen lokální) firmy zkušenostmi ze svobodných firem, z firem s vysokou mírou důvěry, a to vše ideálně akcemi pořádanými v našem kraji.  Zároveň se snažíme v rámci takových akcí propojovat lidi z regionu pro sdílení zkušeností, ale také „naše“ spoluobčany s inspirativními osobami a firmami z celé ČR.

Proč? Prostě tu chci žít, mám to tu rád. Chci vidět další lidi na cestě „nahoru“.

Zapojujete se do nějakých dalších společenských nebo komunitních aktivit? Do jakých a proč?

Pokud pomineme „standardní“ sponzorské příspěvky do několika dobročinných organizací, pak asi u mě nejznámější činnost je oblast trenérství v nohejbalovém týmu SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary. Dříve i funkcionařina v rámci Českého nohejbalového svazu.

Na profesní úrovni jsem rád, že jsem měl možnost rozjet několik dlouhodobější projektů podpory školství a z poslední doby věřím, že se nám podařilo nastartovat moc hezký projekt spolupráce v rámci First Lego League se základními školami v celém regionu.

Snažíme se účastnit a tvořit různé formy komunitní spolupráce v rámci firmy i s různými osobnostmi.

Odpověď na proč je stejná. Nepřemýšlím moc nad tím.

Kde vidíte hlavní výzvu pro náš region?

Školství a nebýt „malí“.

Pro mě není velikost, počet obyvatel argument pro to, zda jsme atraktivní pro lidi odjinud. My jsme atraktivní, tak to prodejme.

No a samozřejmě, kam budeme směřovat po době uhelné… Přál bych si, aby to byla nová velká šance pro atraktivní zaměstnání s vyššími mzdami.

Jaké vidíte silné a pozitivní stránky našeho regionu?

Byť máme nálepku kraje „náplav“, tak já vnímám obrovskou sounáležitost lidí v kraji a hrdost na kraj bez ohledu na to, kde naši „rodáci“ bydlí. Věřím, že pokud budeme zlepšovat klima ve firmách, modernizovat firmy, zvyšovat počty kreativních a atraktivních pozic v kraji (i kdyby jen v malých firmách), tak sem natáhneme mnoho „freelancerů“, navrátilců „domů“ a dalších obyvatel z ČR i odjinud.

Proč? Protože kombinaci přírody, blízkosti do zahraničí, pestrost náplně práce ve firmách, možností work-life balance nemá moc krajů v ČR ani za hranicemi (ani vlevo ani vpravo).

Co se podle Vás neděje a mělo by? Co považujete za slabé stránky jednání a působení lidí regionu? Víte o nějakých chybách u sebe u lidí kolem vás?

Já nechápu, že politici mohou náš kraj neustále nálepkovat, že jsme malí, vysidlující se atp. Nerozumím, k čemu to je. Osoby jako ředitelé firem, představitelé kraje, měst a obcí by měli být mnohem více pozitivní než zbytek regionu.

Koukejme kolem sebe, co naši kolegové umí a dávejme jim maximum příležitostí všude tam, kde to jde. Není to jednoduché, může to stát různé lidi „teplá“ místa, je to však cesta. To jsou chyby v nás – představitelích firem a kraje. (Citát: „Lidé jsou ochotni vydat ze sebe to nejlepší pouze tehdy, když jsou upřímně a smysluplně zapojeni.“ Stephen R. Covey)

Celá odvětví jsou dnes založena na využití silných stránek zaměstnanců a jejich propojení (synergiích, sdílení). My však řešíme, co tu není. Já mám hodně chyb, ale nemíním se v nich hrabat. Chci dělat věci, které mi dávají smysl a mé okolí ví, že je potřeba akceptovat mé chyby, stejně jako já nemám hledat chyby jejich. Že v tom mám(e) potenciál zlepšení, je asi jasné všem.

Co byste nejvíc ocenil od okolí? Co by Vás posílilo, podpořilo, vzpružilo...? Co byste si přál a od koho?

Nevím, nepřemýšlím o tom.

Vím, že mohu já udělat více, vím, že mohu dělat věci každý den trochu jinak a lépe. Tak možná toto – ať každý dělá každý den vše nejlépe, jak dovede (4. dohoda) o trochu lépe než včera (můj dodatek).

Co na Vaší životní a profesní cestě považujete za nejzajímavější?

To, že jsem toho hodně různorodého zažil, i když nejsem žádným cestovatelským dobrodruhem.

To, že jsem poznal velmi mnoho inspirativních lidí, kteří toho hodně dokázali a téměř vždy to byli lidé charakterově naprosto skvělí. Díky jim za inspiraci. Z kraje určitě JUDr. Vlasta Bernatziková, JUDr. Marie Mašková, Ing. Václav Jeništa a samozřejmě Vladimír Hlavatý a mnoho dalších. Odjinud zejména Jack Stack, bývalý generální ředitel České spořitelny a mnoho dalších.

Zřizovatelé

Partneři