Jan Novotný

Vaše motto / životní moudrost / citát, který vyjadřuje Váš vztah k regionu a místu, kde žijete:

Když já se tu narodil,                    Curie, Löschner, Mattoni,                         Nemůžu být na to sám,

duch války tu ještě byl.                tenhleten kraj dobyli.                                kamarády zavolám,

Všichni jsme se snažili,                Když se budem všichni snažit,                  aby tato krásná země

abychom zde přežili.                    nemusíme všechno zmařit.                      uživila moje sémě.

_

Proč žijete a pracujete a podnikáte tady?

Tady jsem se narodil,

kořeny své zarazil.

Moje děti budou rády

žíti dál tu spolu s námi.

 

Co je zdroj Vaší energie, co Vás podporuje, motivuje a inspiruje?

Všude, kam se podíváš,

mohl by být někdy ráj.

Když se budou všichni snažit,

můžem ten ráj někdy zažít.

Kde a v čem vidíte příležitosti pro Karlovarský kraj a pro město/obec, kde žijete a působíte?

Je mi někdy hrozně líto,

že tu pro optimismus není místo.

Toto místo, tato země,

celý národ před ní bledne.

O co bychom podle Vás společně měli usilovat, aby se tu žilo lépe nám i našim dětem?

Není třeba velká slova,

nepomůže nikdo shora.

Musíme se všichni snažit,

úspěchy pak budem slavit

Co pro to konkrétně děláte Vy a proč?

Snažím se všem poradit,                           Vždycky jsem se hrozně snažil,

jak tady vše opravit.                                   aby náš kraj nejlepší byl.

Někdy je mi trochu líto,                             Někdy je to velká dřina,

že nedaří se toto dílo.                                na snahu se zapomíná.

Zapojujete se do nějakých dalších společenských nebo komunitních aktivit? Do jakých a proč?

Kdybych Vám tu vyjmenoval,                   Snažím se jít dopředu,

kde všude jsem se angažoval,                  to mi zlepší náladu.

byla by to času ztráta,                               Všichni to vždy neocení,

do smrti je doba krátká.                            to na věci nic nemění.

Kde vidíte hlavní výzvu pro náš region?

Nesmíme se nikdy bát,

za ten kraj se všichni rvát.

Máme tady moudré lidi,

ti ovoce jistě sklidí.

Jaké vidíte silné a pozitivní stránky našeho regionu?

Máme slavnou minulost,                           Hory, rudy, minerálka,

neohrnuj nad ní nos!                                 to je naše velká válka.

Příroda nás obdařila,                                 Válka, aby tu, zde někdo zbyl,

podmínky nám připravila.                         aby šťastný lid tu žil.

Co se podle Vás neděje a mělo by? Co považujete za slabé stránky jednání a působení lidí regionu? Víte o nějakých chybách u sebe u lidí kolem vás?

Jedinec nic nedokáže,                 Musíme se dohodnout,              Nikdo není dokonalý,

to nám moudrý mudrc káže.      kam se chceme dále hnout.        všech moudrostí světa znalý.

Musíme se všichni snažit,           Vzájemně se naslouchat,            Zde je naše slabé místo.

jinak výsledek je nanic.               na názory druhých dbát.             Mysli na to, optimisto.

Co byste nejvíc ocenili od okolí? Co by Vás posílilo, podpořilo, vzpružilo..? Co byste si přáli a od koho?

Velmi by jsem ocenil,                   Co nám tady ještě schází?          Od Vás všech bych já si přál,

kdyby karlovarský kraj líp žil.      Neházejme flintu v mlází.           abych mohl klidně spát,

Není to tu jistě špatné,                Zapojme jen naše lidi,                  užívat si důchodu a stáří,

děvčata tu máme krásné.           prosperita kraje – ta se blíží.      věřit, že mi nahradilo mládí.

Co na Vaší životní a profesní cestě považujete za nejzajímavější?

Tato otázka mě děsí.                    Dívám se vždy dopředu.             Byly však i velké krize,

Co na to mé milé děti?                Co tam, Bože, vyvedu?                to napíši jednou v knize.

Nechce se mi vzpomínat,           Vize já mám vždycky zralé          Nevím, kdo ji bude číst,

Co jsem v životě měl rád.            a úspěchy nebyly malé.               pak nezbude po mně nic.

 

A tak závěrečná rada:

Život z mnoha příběhů se skládá.

Zkuste ten svůj vlastní příběh

spojit silně s tímto místem.

Zřizovatelé

Partneři