Lukáš Bauer

Proč žijete a pracujete tady?

Narodil jsem se tu, s rodinou jsme zde spokojeni a máme v regionu práci, která nás baví, tak není proč měnit ;-)

Co je zdroj Vaší energie, co Vás podporuje, motivuje a inspiruje?

Tak to upřímně netuším, co je zdrojem mé energie ;-). Podporuje mě rodina, ve které mám velkou oporu.

Kde a v čem vidíte příležitosti pro Karlovarský kraj a pro obec, kde žijete a působíte?

Pro Karlovarský kraj vidím spoustu příležitostí a paradoxně jednou z nich je i dosavadní situace, kdy většinou mladí lidé z Karlovarského kraje odcházeli, ale věřím že časem tento opomíjený kraj bude naopak přitahovat svojí "nedoknutelností" a množstvím míst, která jsou ještě nezahlcena, jak už tomu bohužel není ve spoustě jiných krajů.

O co bychom podle Vás společně měli usilovat, aby se tu žilo lépe nám i našim dětem?

Určitě pokračovat ve zkvalitňování školství, dbát na možnosti trávení volného času a věřím, že budou růst i možnosti pracovního uplatnění.

Co pro to konkrétně děláte Vy a proč?

Tak to úplně netuším, žiji tak jak cítím, že chci a stejně tak k tomu vedu naše děti, vše ale s respektem k okolí.

Zapojujete se do nějakých dalších společenských nebo komunitních aktivit? Do jakých a proč?

Z časových ohledů mi úplně moc času nezbývá, tak nějakou vrchovatou měrou ne.

Kde vidíte hlavní výzvu pro náš region?

Právě v té transformaci z regionu, který ja tak trochu opomíjený v region atraktivní nejen pro výlety nebo lázeňství, ale jako dobré místo pro život.

Jaké vidíte silné a pozitivní stránky našeho regionu?

Vše je zde blízko na malém prostoru, takže ideální dostupnost.

Zřizovatelé

Partneři