Stanislav Kříž

Máte nějaké motto, které vyjadřuje Váš vztah k regionu a místu, kde žijete, Váš životní postoj?

Slovo nejde neexistuje, vše má vždy své řešení. Region je přece tak silný, jak silní jsou jeho obyvatelé. A nemyslím fyzicky. :-D Navíc, my jsme kraj plný příležitostí.

Proč žijete a pracujete tady?

Přistěhovali jsme se do kraje, když jsem byl ještě batole. Žije zde má malá rodina, přátelé a již zde mám vytvořené vazby pro život. Po vysoké škole jsem chvíli uvažoval o odchodu z kraje do většího centra v republice, ale nakonec mi došlo, že utéct mohu vždy, ale není to řešení pro místo, které mám tak rád, a které je plné příležitostí právě proto, že není velké centrum. Řekl jsem si, že své schopnosti, vzdělání, vize, můžu postupně zapojit do dění v regionu, neutíkat z něj, ale hledat v něm motivaci a hlavně se nikdy nevzdávat, což jsem se musel postupně naučit.

Co je zdroj Vaší energie, co Vás podporuje, motivuje a inspiruje?

Asi to zní jako klišé, ale miluji zdejší přírodu, krajinu. Motivují mě lidé, jejich energie, myšlenky, které mohou věci posouvat vpřed. V našem kraji může vypadat jako snadné prosadit se, ale ve finále než opravdu uspějete, je mnohem těžší vytvořit podmínky a výsledky. Tady musíte mít rádi výzvy, být trpělivý a přitom vnímat maličkosti, které se daří. V tom je život tady krásný, víc vnímáte vše kolem sebe než někde v uspěchaném centru, víc můžete tvořit a hledat cesty, která je ta správná.

Kde a v čem vidíte příležitosti pro Karlovarský kraj a pro město, kde žijete a působíte?

Vidím příležitost všude a ve všem. My jsme kraj příležitostí, protože každý schopný člověk se zde může uchytit a realizovat, být víc vidět, anebo naopak se chtít více schovat před uspěchanou civilizací. Blízko máme např. západní trh, dálniční evropskou síť, ale také tady máme např. nedostatek služeb.

To ale nevnímám jako nevýhodu, ale spíše jako perspektivu, příležitost pro každého se realizovat.

O co bychom podle Vás společně měli usilovat, aby se tu žilo lépe nám i našim dětem?

Vytvářet komunitu, která bude mít chuť dělat něco pro ostatní, žít v regionu

a pro něj, podporovat se navzájem, hledat schopné lídry, dělat dobré projekty a aktivity s přesahem vize delší než jedno volební období. Pokud dojde k většímu sepětí, souznění s regionem, je to základ cesty. Ale každý vám také řekne, že důležitá je dobrá a dobře zaplacená práce, dostupné služby a kulturní a jiné vyžití. Na tom je třeba neustále pracovat a zlepšovat se, přičemž spoustu faktorů nemáme šanci ovlivnit bez podpory státu.

Co pro to konkrétně děláte Vy a proč?

Snažím se zapojit a pomáhat jak a kde to jde. Pomáhal jsem zakládat např. několik neziskových organizací, které pomáhají lidem, pracuji jako ředitel KHK KK, trénuji děti ve florbalu, věnuji se místní politice, jsem součástí několika organizací např. MAS apod. Často se setkávám s nepochopením všech aktivit a myšlenek, ale když se nevzdáte napoprvé, lidé vás většinou časem pochopí, možná to u nás trvá déle než ve velkých centrech, ale i to má své kouzlo. Pokud narazím, je to výzva jít za cílem třeba jinudy.

Zapojujete se do nějakých dalších společenských nebo komunitních aktivit? Do jakých a proč?

Snažím se být tam, kde se cítím být užitečný. Mam v hlavě ještě pár nápadů k realizaci, co udělat v regionu.

Protože čím více lidí tvoří komunitu, tím více sounáležitosti a příležitostí. Bylo by fajn, kdyby se takto aktivní lidé měli šanci někde potkávat, dohledat se, inspirovat a pozitivně nakazit i ostatní.

Kde vidíte hlavní výzvu pro náš region?

Dosídlit kraj šikovnými lidmi, nenechat se otrávit počátečními možnými neúspěchy, a hlavně, konečně přesvědčit vládu, že náš kraj má potenciál

a zaslouží si pozornost, protože devadesátá léta skončila. Doba, kdy nám každý z Moravy rádoby záviděl dotace Phare a investice z Německa. Ony ty investice byly hodně do práce ve mzdě, zaměřené na levnou pracovní sílu, tím jsme si vykoupili otevřené hranice, ale nyní dochází ke skutečným změnám včetně zvyšování mezd, požadavků na kvalifikaci zaměstnanců, nároků na technologie a digitální znalosti atd. Čelíme také nedostatku řemeslníků nebo služeb. Opravdu to vidím opět spíše jako příležitost, kterou můžeme využít, jen v tom nemůžeme zůstat sami.

Jaké vidíte silné a pozitivní stránky našeho regionu?

Slabé – nesouznění obyvatel s vlastním krajem, syndrom Sudety jako okrajové části republiky, kde chybí vysoké školství a studenti ze středních škol odcházejí mimo region a nevrací se (což nemusí být špatné, nabrat zkušenosti a přenést je posléze do kraje, ale musíme jim vytvořit rámcové podmínky pro návrat, např. v bytové politice). Nízká vzdělanost obyvatel, sociální struktura, výrobky a služby s nižší přidanou hodnotou atd. Negativa se najdou všude, nejen u nás.

Pozitiva – blízkost západní Evropy, krásná krajina, spousta přírodního bohatství spojené s lázeňstvím, máme slavné značky v porcelánu, sklářství, výrobě hudebních nástrojů aj., skvělé vyžití volného času především sportovními aktivitami atd. A spousta příležitostí co přichází, možnost zapsat lázně do UNESCO, investice BMW, restrukturalizace regionu aj. Jen je třeba vydržet a nevzdávat se.

Co se podle Vás neděje a mělo by? Co považujete za slabé stránky jednání a působení lidí regionu? Víte o nějakých chybách u sebe u lidí kolem vás?

Právě větší spolupráce mezi organizacemi v kraji, lidmi, větší sounáležitost. Vysoké školství v kraji chybí, i lepší dopravní napojení z kraje, ale to jsou obecné věci. Chybí větší množství lidí s invencí, s chutí něco dělat. Lidé a i firmy mají obecně navíc nedůvěru k čemukoliv, co by je mohlo spojovat. Vnímám to, že procento takových je u nás enormní, i těch, co sedí a nedělají nic, jen nadávají. Poté spousta z nich odchází pryč z kraje tam, kde je život možná o něco jednodušší, ale u nás není třeba tolik hektična, je zde více prostoru pro vlastní realizaci. Chybí nám mladí lidé se svými nápady, názory, aktivitou, ty potřebujeme v regionu. Ať po vysoké škole lidé dělají kariéru jinde, ale až si budou chtít založit rodinu, rádi je zde uvítáme a připravíme pro ně zázemí.

Chyby máme všichni, mně nevyjímaje, jsem člověk. Snažím se obklopovat lidmi, kteří mají vlastní kritické myšlení, kteří sami přemýšlí a vymýšlí, na které se mohu spolehnout. Někdy výměna názorů pomůže věci posunout, i kritika, je-li oprávněná, ale nemám rád lži a přetvářky, aroganci a agresivitu, zahleděnost do sebe sama a s těmito vlastnostmi se obecně setkávám čím dál častěji. Je to škoda pro lidi, myslím, že bychom se měli více vrátit ke kořenům, k těm, které z nás dělají člověka.

Co byste nejvíc ocenili od okolí? Co by Vás posílilo, podpořilo, vzpružilo..? Co byste si přáli a od koho?

Občas trochu pochopení pro věci, které nepřichází hned a naopak zapojení se, komunikaci, ta hodně chybí. Každá drobná pochvala, nebo malý úspěch je satisfakce. Každý jeden člověk, který pochopí, že společně táhnout za jeden provaz je správné. Ale našemu regionu by nejvíce pomohla pomoc vlády, její snaha reflektovat naše specifické problémy v příhraničí a také, co nejvíce lidí, kteří se mohou spojit a vzájemně si pomáhat, žít v komunitě, která pulsuje.

Co na Vaší životní a profesní cestě považujete za nejzajímavější?

Realizaci všech cílů, které si člověk vytyčí. Sice to nejde vždy hladce, ale k cíli vždy dojdu a jsem potom moc spokojený, když vidím, že jsem tím mohl někomu nebo něčemu pomoci. Náš život je pomíjivý, pokud v něm mohu zanechat alespoň trochu radosti, nebo trochu dobrého, je to naplnění všeho, co jsem si přál a jak jsem byl vychován.

Zřizovatelé

Partneři