Nejzápadnější obec v ČR

Víš, která to je? Hranice. Nachází se v nejsevernější části ašského výběžku 10 km severně od Aše. První zmínka o městě pochází z roku 1318. Zdejší obyvatelé se živili tkalcovstvím, které ve městě dlouho přetrvávalo a město Hranice tak bylo známé svou textilní výrobou.

Zřizovatelé

Partneři