Znáš pojem „panenko skákavá“?

Vzniklo u nás, na Karlovarsku. Váže se k poutnímu obrazu Panny Marie Skokovské, který byl umístěn v kapli ve Skocích u Žlutic. Dle historie se po modlitbách k Panně Marii Skokovské mnozí zázračně uzdravili, což vedlo k vytvoření poutního místa a původní kapli nahradil velký barokní kostel .

Veselé povídání o historii tohoto poutního místa najdeš v barevném komiksu výtvarníka Dalibora Nesnídala ze Semtěše u Žlutic, rodáka z Karlových Varů. Je součástí knihy Žluticko - Pověsti z kraje pod Vladařem nebo si je můžeš prohlédnout zde.

Skoky už na mapě nenajdeš. Rok 1965, kdy byla zahájena výstavba žlutické přehradní nádrže na pitnou vodu na řece Střela, byl jejím definitivním koncem. O oživení tohoto místa se snaží od roku 2007 občanské sdružení Pod střechou. Je to místo, které má "ducha" a určitě jej doporučíme navštívit.

Více info:

FB: @mariastock.skoky

www: https://www.skoky.eu/

Zřizovatelé

Partneři