ŽIJEME REGIONEM

Karlovarský kraj. Patřím na Západ.

Gerhard Knop

„Chci vidět další zaměstnance a děti
na cestě „nahoru“

Proč žijete a pracujete tady?

Protože jsem se zde narodil, mám rád zdejší kraj, mám zde rodinu, přátele, většinu práce. Dovedu si představit bydlet jinde pár měsíců, ale ne několik let v kuse. Karlovy Vary jsou geniální střed mezi téměř velkoměstem, přírodou, klidem, vzdáleností do měst, na letiště…

 

Co je zdroj Vaší energie, co Vás podporuje, motivuje a inspiruje?

Motivují mě lidé kolem mě, výzvy, které jsem byl nucený překonávat a budu překonávat. Motivuje mě vidět kolem sebe lidi, kteří na sobě pracují, cítit jejich celoosobnostní rozvoj, ochotu spolupracovat s lidmi z jiných „názorových“ skupin.

Inspiruje mě vše, co dokazují lidé nejen v Karlovarském regionu, ale kdekoliv. Inspiruje mě i to, že téměř vše (nebo vše?) je možné a je jen otázkou, zda se obklopíme lidmi, kteří nemají v sobě hranice a věří v úspěch nebo se poddáme obecně zbytečné skepsi (ne vždy je bohužel zbytečné).

 

Kde a v čem vidíte příležitosti pro Karlovarský kraj a pro město, kde žijete
a působíte?

Jak pro celou ČR, tak zejména pro náš kraj, města a obce vidím fantastický potenciál v lidech a v tom, čeho dokážou, když chtějí. Pokud bych však měl říci, kde vidím příležitost a zároveň vím, že to je asi to nejtěžší pro nás, kteří v tom můžeme něco udělat, pak je to školství. Existuje tolik pozitivních příkladů od mateřských školek přes základní školy dále, že je mi smutno, že v našem kraji je těch příkladů tak málo a že učitelé, kteří jsou fantastičtí (a je jich zde hodně) jsou „roztříštění“ a netvoří silnější komunitu, která změní naše školy naprosto zásadně (a že o nich tak málo víme).

V nižších školách (vč. mateřských) vidím zásadní příležitost! Celá ČR s tím má „problém“ a ten, kdo bude mezi prvními, natáhne hodně zajímavých lidí do svého regionu. Nic nám v regionu nepomůže tak, jako naprostá změna přístupu k našim dětem ve školkách a na prvním stupni základní školy. Dále už si totiž změnu vynutí sami žáci.

 

O co bychom podle Vás společně měli usilovat, aby se tu žilo lépe nám i našim dětem?

Za prvé zlepšit nejnižší školství viz předchozí otázka.

Za druhé více a lépe propagovat pozitivní stránky našeho kraje. Nebaví mě diskuse o problémech kraje, ty stejné diskuse mohou být vedeny jako diskuse o potenciálech. A pokud my budeme kraj vnímat pozitivně, pak to tak bude
i u našich dětí.

 

Co pro to konkrétně děláte Vy a proč?

Dlouhodobě asi nejzásadnější je to, že jsem se vrátil „z praxe v Praze“
a přinesl jsem si určité návyky, že má smysl být obklopen odborníky v oboru,
i kdyby přišli třeba z té Prahy jen na „dočasnou praxi u nás“. Zde jsem moc spokojen s tím, kolik takových lidí mám kolem sebe a jak pozitivně vnímají kraj a kolik už nám jich v předchozích letech pomohlo.

Zároveň jsem podporoval a podporuji návraty kohokoliv ze stejných „praxí“, jakou jsem absolvoval já. I takových lidí vidím dost, stejně jako těch, kteří prostě přišli zkusit něco k nám a jsou tu jako doma, i když možná v jiné firmě.

No a nově se chci zapojit do více vzdělávacích aktivit pro dospělé (ale nejen pro dospělé, uvidíme) s primárním cílem zvedat zaměstnance v našem regionu. Pokud bude zájem, jsme přihlášeni jako mentoři do Junior Achievement projektu (JA ČR) a budeme se snažit propojovat různé skupiny osob s různými zájmy a podporovat účast vzdělávacích institucí na takových setkáních. Věřím, že se nám bude dařit a budeme schopni držet i takové akce.

Proč? Prostě tu chci žít, mám to tu rád. Chci vidět další lidi na cestě „nahoru“.

 

Zapojujete se do nějakých dalších společenských nebo komunitních aktivit? Do jakých a proč?

Pokud pomineme „standardní“ sponzorské příspěvky do několika dobročinných organizací, pak asi u mě nejznámější činnost je oblast
trenérství v nohejbalovém týmu SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary.
Dříve i funkcionařina v rámci Českého nohejbalového svazu.

Na profesní úrovni jsem rád, že jsem měl možnost rozjet několik dlouhodobější projektů podpory školství a z poslední doby věřím, že se nám podařilo nastartovat moc hezký projekt spolupráce v rámci First Lego League se základními školami v celém regionu.

Odpověď na proč je stejná. Nepřemýšlím moc nad tím.

 

Kde vidíte hlavní výzvu pro náš region?

Školství a nebýt „malí“.

Je mi jasné, že na mnoha tématech je to ke škodě věci (že nejsme velký kraj). Na druhou stranu tady dosahujeme neuvěřitelných výsledků – hokej, volejbal, nohejbal jako sport, v obchodu jsou také v celé republice lidi od nás a jsou připraveni podpořit projekty v kraji, firmy tady rostou a vychovávají zaměstnance, o které se perou firmy v jiných regionech či za hranicemi, žáci našich škol pravidelně vyhrávají soutěže republikové i mezinárodní.

Pro mě není velikost, počet obyvatel argument pro to, zda jsme atraktivní pro lidi odjinud. My jsme atraktivní, tak to prodejme.

A bohužel si myslím, že za patnáct dvacet let to bude i otázka jak řešit „neobsazené“ průmyslové zóny. Zde bych se moc rád mýlil.

 

Jaké vidíte silné a pozitivní stránky našeho regionu?

Byť máme nálepku kraje „náplav“, tak já vnímám obrovskou sounáležitost lidí v kraji a hrdost na kraj bez ohledu na to, kde naši „rodáci“ bydlí. Věřím, že pokud budeme zlepšovat klima ve firmách, modernizovat firmy, zvyšovat počty kreativních a atraktivních pozic v kraji (i kdyby jen v malých firmách), tak sem natáhneme mnoho „freelancerů“, navrátilců „domů“ a dalších obyvatel z ČR i odjinud.

Proč? Protože kombinaci přírody, blízkosti do zahraničí, pestrost náplně práce ve firmách, možností work-life balance nemá moc krajů v ČR ani za hranicemi (ani vlevo ani vpravo).

 

Co se podle Vás neděje a mělo by? Co považujete za slabé stránky jednání
a působení lidí regionu? Víte o nějakých chybách u sebe u lidí kolem vás?

Já nechápu, že politici mohou náš kraj neustále nálepkovat, že jsme malí, vysidlující se atp. Nerozumím k čemu to je. Osoby jako ředitelé firem, představitelé kraje, měst a obcí by měli být mnohem více pozitivní než zbytek regionu.

Koukejme kolem sebe, co naši kolegové umí a dávejme jim maximum příležitostí všude tam, kde to jde. Není to jednoduché, může to stát různé lidi „teplá“ místa, je to však cesta. To jsou chyby v nás – představitelích firem a kraje. (Citát: „Lidé jsou ochotni vydat ze sebe to nejlepší pouze tehdy, když jsou upřímně a smysluplně zapojeni.“ Stephen R. Covey)

Celá odvětví jsou dnes založena na využití silných stránek zaměstnanců a jejich propojení (synergiích, sdílení). My však řešíme, co tu není. Já mám hodně chyb, ale nemíním se v nich hrabat. Chci dělat věci, které mi dávají smysl a mé okolí ví, že je potřeba akceptovat mé chyby, stejně jako já nemám hledat chyby jejich. Že v tom mám(e) potenciál zlepšení, je asi jasné všem.

 

Co byste nejvíc ocenil od okolí? Co by Vás posílilo, podpořilo, vzpružilo...? Co byste si přál a od koho?

Nevím, nepřemýšlím o tom.

Vím, že mohu já udělat více, vím, že mohu dělat věci každý den trochu jinak
a lépe. Tak možná toto – ať každý dělá každý den vše nejlépe, jak dovede
(4. dohoda) o trochu lépe než včera (můj dodatek).

 

Co na Vaší životní a profesní cestě považujete za nejzajímavější?

To, že jsem toho hodně různorodého zažil, i když nejsem žádným cestovatelským dobrodruhem.

To, že jsem poznal velmi mnoho inspirativních lidí, kteří toho hodně dokázali a téměř vždy to byli lidé charakterově naprosto skvělí. Díky jim za inspiraci. Z kraje určitě JUDr. Vlasta Bernatziková, JUDr. Marie Mašková, Ing. Václav Jeništa a samozřejmě Vladimír Hlavatý a mnoho dalších. Odjinud zejména Jack Stack, bývalý generální ředitel České spořitelny a mnoho dalších.

lektor, mentor, konzultant
Karlovy Vary

© 2020 Karlovarská agentura rozvoje podnikání

  • Black Facebook Icon