Domů > Farní charita Cheb

Farní charita Cheb

by wfadmin

Vytvářet prostor a nástroje pro rozvoj pomáhající solidarity mezi členy chebské farní obce a poskytovat či zprostředkovávat pomoc všem lidem v nouzi nezávisle na jejich vyznání, kteří trpí nespravedlností, samotou, bolestí či jakoukoli jinou bídou.

Zřizovatelé

Partneři