Domů > Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni

by wfadmin

Regionální technologický institut(RTI) je špičkové výzkumné a vývojové strojírenské centrum vybavené moderní infrastrukturou a přístrojovým vybavením pro konstrukci, modelování, výpočty, simulace, měření, analýzy a prototypovou výrobu.

Zabýváme se jak základním, tak především aplikovaným a experimentálním výzkumem v oblasti konstrukce vozidel, výrobních strojů, obráběcích a tvářecích technologií stejně jako moderních výrobních metod tzv. „Chytré výroby“ a „Průmyslu 4.0“.•Regionální technologický institut(RTI) je moderní strojírenské a technologické výzkumné centrum Fakulty strojní Západočeské univerzity vPlzni, které bylo vybudováno díky finančním prostředkům z Evropského fondu pro regionální rozvoj –z prioritní osy 2: „Regionální VaVcentra“ Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Zřizovatelé

Partneři