Domů > Aktuality > V. ročník soutěž CHYTRÁ MĚSTA 2021

V. ročník soutěž CHYTRÁ MĚSTA 2021

by eva

Je vaše město/ obec chytré neboli SMART? Přihlaste jej do soutěže CHYTRÁ MĚSTA 2021.

Do soutěže CHYTRÁ MĚSTA 2021 se mohou zapojit kromě měst, obcí a regionů také dodavatelé chytrých řešení, ať již v podobě projektu, modelu nebo vize. Přihlášeny tedy mohou být nejen již realizované projekty, ale také záměry či vize, které zatím realizovány nebyly.

Termín podání přihlášek: do 30. 6. 2021.

Forma přihlášky: online, a to na internetové adresewww.soutezchytramesta.cz/přihláška.

Novinkou letošního ročníku soutěže CHYTRÁ MĚSTA 2021 je Smart City Hub, který sdružuje veškeré přihlášené projekty za všechny ročníky trvání soutěže a umožní tak jednodušší a efektivnější sdílení dobré praxe prostřednictvím projektů a řešení, jež procházejí již pátým rokem certifikační platformou soutěže CHYTRÁ MĚSTA.

Soutěž CHYTRÁ MĚSTA 2021 probíhá stejně jako její předcházející ročníky za významné podpory a pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, které je gestorem zavádění konceptu Smart Cities do českých měst a regionů a také s podporou a záštitou Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR. Záštitu letošnímu ročníku poskytly také Národní centrum energetických úspor, z.s., Centrum marketingového výzkumu a tržních analýz při Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, Centrum Města Budoucnosti CIIRC  a také Czech Smart City Cluster, z.s. Klíčovým partnerem letošního ročníku soutěže se opět stejně jako v předcházejících letech stala společnost ČEZ ESCO, a.s. a také společnost Axians redtoo s.r.o., dále mezi partnery letošního ročníku patří společnost DHI a.s., REGUTEC a.s. a iNexia, s.r.o., jakož i další odborné organizace a experti z oblasti Smart City.

Veškeré další informace k soutěži naleznete na internetové adrese www.soutezchytramesta.cz.

Zřizovatelé

Partneři