Domů > Aktuality > Dotace pro podnikatele v roce 2022

Dotace pro podnikatele v roce 2022

by eva

Průvodce podnikáním od ČSOB pro Vás připravil přehled dotací pro podnikatele v roce 2022. Žádat je možné o příspěvek na modernizaci, digitalizaci i rozjezd podnikání.

Dotační programy OPTAK

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK) rozdělí během let 2021 až 2027 mezi české podniky téměř 80 miliard korun, přičemž první dotační programy by se měly otevřít na začátku roku 2022. Na webových stránkách programu můžete jednoduše zjistit, na jakou dotaci máte nárok. Stačí zakliknout velikost podniku a na co chcete dotaci využít. Následně se vám vyfiltrují dotace, na které může vaše firma dosáhnout. Jedná se o tyto dotační programy:

 • Dotace na zavedení inovací do výroby

Dotace ve výši 1 až 75 milionů korun je určena na výrobní technologie včetně nehmotného majetku a investic do nemovitostí.

 • Dotace na mzdy VaV pracovníků

Dotace ve výši 2 až 100 milionů korun je určena na mzdy a materiál.

 • Dotace na nová VaV centra

Dotace ve výši 2 až 50 milionů korun je určena na pořízení výzkumného vybavení.

 • Dotace na rekonstrukci podnikových nemovitostí

Dotace ve výši 1 až 70 milionů korun je určena na rekonstrukci zastaralých objektů a brownfieldů.

 • Dotace na podporu zahraniční expanze

Dotace ve výši 200 tisíc až 4 miliony korun je určena na účast na zahraničním veletrhu nebo výstavě.

 • Dotace na vysokorychlostní internet

Dotace ve výši 0,5 až 200 milionů korun je určena na výstavbu pasivní části přístupové sítě NGA, aktivní prvky sítě NGA, zakoupení již existující sítě a stavební a inženýrské práce.

 • Dotace na úspory energie ve firmách

Dotace ve výši 500 tisíc až 200 milionů korun je určena na realizaci úsporných opatření.

 • Dotace na zavedení průmyslu 4.0

Dotace ve výši 1 až 40 milionů korun je určená na nákup strojů, technologických zařízení a vybavení.

 • Dotace na digitalizaci podniku

Dotace ve výši 1 až 150 milionů korun je určena na kompletní vybavení datového centra, nájem a stavební náklady.

 • Dotace na čistou mobilitu

Dotace ve výši 1 až 30 milionů korun je určena na využívání nízkouhlíkových technologií.

Dotace Technologické agentury České republiky

Dotace Technologické agentury České republiky jsou zaměřeny na vývoj, výzkum a inovace a jsou určeny všem firmám bez omezení odvětví, které se věnují výzkumu a vývoji v oblasti životního prostředí, energetiky, dopravy, společenských věd, IT a dalších. Aktuálně jsou vypsány čtyři dotační programy s výší dotace až 80 % nákladů:

 • Program Théta

Dotace je určena na podporu transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály.

 • Program Trend

Firmy, které provádí výzkum a vývoj s cílem využít výsledky v praxi, mohou získat dotace na mzdy zaměstnanců nebo na náklady na stroje a služby.

 • Program Doprava 2020+

Dotace cílí na rozvoj dopravního sektoru způsobem, jež reflektuje společenské potřeby.

 • Program Prostředí pro život

Do tohoto programu se mohou zapojit firmy, které se zaměřují na zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí a udržitelného využívání zdrojů.

Operační program Spravedlivá transformace

Další z dotačních programů – operační program Spravedlivá transformace se zaměřuje na regiony závislé na uhelném a energicky náročném průmyslu. Cílem tohoto programu je pomoci daným regionům s přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku. Jedná se tedy o Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj a Karlovarský kraj.Finanční podpora bude zaměřena na pořízení nových technologií pro zelenější energii a snižování emisí skleníkových plynů a také na revitalizaci oblastí zasažených těžbou uhlí a rekvalifikaci zaměstnanců. Předpokládaná alokace je od 50 do 90 miliard korun.

Modernizační fond

Projekty, jejichž cílem je podpořit nízkouhlíkovou energetiku, mají možnost využít dotace Modernizačního fondu, který plánuje v následujících letech poskytnout až 150 miliard korun. Konkrétně se jedná o podniky, jež plánují realizovat výrobu a distribuci tepelné energie z obnovitelných zdrojů, stavět fotovoltaické elektrárny nebo optimalizovat spotřebu energií ve výrobních a technologických procesech. Dotace z prvních tří programů byly nabídnuty již v roce 2021, v roce 2022 se však chystají další.

Státní zemědělský intervenční fond

Pro zemědělské podniky jsou určené národní dotace, které přispívají k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkova. Žádosti o dotace se podávají prostřednictvím portálu SZIF. Zemědělci mohou dotace kombinovat i s bankovními úvěry, přičemž jim banka pomůže s žádostí o dotaci.

Příspěvky od Úřadu práce pro začínající podnikatele

Začínajícím podnikatelům Úřad práce České republiky nabízí příspěvek na zřízení pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti a také překlenovací příspěvek, který je určený na částečnou úhradu provozních nákladů společensky účelného pracovního místa.

Záruky Národní rozvojové banky

Národní rozvojová banka České republiky nabízí živnostníkům, malým podnikatelům, středním podnikatelům a velkým firmám záruky, jež podnikatelům usnadňují získání komerčního úvěru, případně získání zakázek nebo pojištění. Podnikatelé nyní můžou využít sedm záručních programů se zárukou až do 90 % jistiny úvěru.

Evropské dotace

Podnikatelé mohou samozřejmě čerpat také některou z evropských dotací. Dotace jsou zaměřeny na podporu zvýšení konkurenceschopnosti firem, zlepšení životního prostředí, vzdělávání, kulturu a sociální oblast. Jelikož jde o administrativně náročné programy, mohou podnikatelé využít dotační poradenství.

Další dotační programy

Přehled dotací, které můžou podnikatelé využít v roce 2022, tím ale nekončí. Dotace pro podnikatele totiž poskytují i kraje a obce. Jednotlivé kraje mají dotační programy vypsané na svých webových stránkách.

Zdroj: ČSOB

Zřizovatelé

Partneři