Domů > Aktuality > Konference – CIRKULÁRNÍ BIOEKONOMIKA

Konference – CIRKULÁRNÍ BIOEKONOMIKA

by eva

Hledáte zajímavou alternativu pro Vaši firmu nebo rozjíždíte podnikání v oblasti výroby udržitelné energie, potravinářství, zemědělství či v oblasti chemického průmyslu, jednoduše tam, kde je společným jmenovatelem využívání přírodních zdrojů? Zajímají Vás inovace pro šetrnější výrobu a možnosti jejich financování? Pak právě pro Vás je určená připravovaná Konference cirkulární Bioekonomika.

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o. (KARP) a bioekonomický BIOEAST HUB CZ společně pořádají pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje pana Petra Kulhánka konferenci

„Cirkulární bioekonomika jako příležitost pro Karlovarský kraj“ s cílem:

1. Seznámit odbornou i laickou veřejnost s pojmem a smyslem bioekonomiky

2. Představit příklady dobré praxe v bioekonomice

3. Informovat o dotačních příležitostech pro podporu bioekonomiky

Konference je plánována dvoudenní, první den bude věnovaný přednáškám a workshopu, ve druhém dni bude organizována exkurze.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE

Čtvrtek 5. 10. 2023 (celodenní akce, cca 9-14)

1. Úvodní blok (představitelé Karlovarského kraje, Sokolovská uhelná, a.s.)

2. Představení bioekonomiky v praxi

– MŽP

– Zástupce MPO, RIS3 Strategie

– Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko

– KARP – partner BIOEAST HUB CZ

3. Bioekonomika v praxi

– Konopí a jeho zpracování (Agritec, s.r.o. Šumperk, Bohempia)

– Bioplynové stanice (agriKomp Bohemia s.r.o., Střelice)

– Energetika (Sokolovská uhelná, a.s., Veolia)

– Nové technologie a chytrá řešení (MoraviaLab s.r.o.)

4. Dotační podpora bioekonomiky

– Aktuální nabídky podpor (API, NRB)

– Zkušenosti členů BIOEAST HUB CZ

Pátek 6. 10. 2023 – Exkurze (cca 9-13)

– Teplárna

– Bioplynová stanice

 

Pokud Vás témata zaujala, jste vřele vítaní, prosíme o registraci na ZDE.

Informovali bychom Vás následně o dalších podrobnostech. Případně nás můžete kontaktovat přímo – viz kontakt níže.

Jiří Červinka
projektový manažer KARP – podnikání, soutěže
jiri.cervinka@karp-kv.cz
+420 737 646 966

Karlovarský kraj jako region prochází transformací, která vyžaduje politickou podporu a široké zapojení stakeholderů, aby nikdo nezůstal opominut a pozadu. Karlovarské prohlášení čtvrtého výročního politického dialogu EU akcentuje podporu bioekonomických a digitálních inovací, hledání synergií mezi politikami EU, ukázkami dobrých praxí a jejich adaptace podle potřeb kraje jako některé z nutných podmínek úspěšné transformace.

 

 

Bioekonomika jako alternativa pro udržitelnou budoucnost

Bioekonomika je přirozenou součástí ekonomiky, která jako hlavní zdroj využívá obnovitelné biologické zdroje. Je jasné, že Bioekonomika je součástí běžného života již dlouhou dobu. Co se ale mění, je pohled na tuto oblast. A to přináší nové výzvy.

Z globálního pohledu je odvětví bioekonomiky klíčové především jako zdroj, který zajišťuje potravinovou bezpečnost a snižuje závislost na neobnovitelných zdrojích energie. Alarmující čísla poskytovaná OSN informují, že stále rostoucí poptávka po čím dál větším množství potravin a energiích je z dlouhodobého pohledu neudržitelná a bez zásadní změny budou současné zdroje nedostatečné.

Současná realita se tudíž stává výzvou začít hledat oblasti podnikání využívající dostupné a především udržitelné zdroje a jejichž výsledné produkty zabezpečí potravinovou a energetickou svobodu bez nutnosti hledat stále hůře dostupné drahé a neudržitelné zdroje.

Této skutečnosti si je Evropská Unie vědoma, proto do oblasti bioekonomiky směřuje velké množství finančních prostředků, které zatím české subjekty příliš nečerpají. A to je škoda. Posílit informovanost může právě Konference cirkulární Bioekonomika, která je určena jak stávajícím, tak i začínajícím podnikatelům a firmám. Důležité informace zde mohou čerpat i zástupci veřejného sektoru, tedy starostové obcí a představitelé veřejných institucí.

Na konferenci bude předvedena výroba zpracovávající materiály z přírodních zdrojů, představena výroba energií z biomasy či bioodpadu, prezentován efektivní a udržitelný způsob nakládání s odpady a alternativní způsob produkce potravin. Účastníci konference se seznámí s existujícími příklady a návodem, jak se do transformace zapojit a jak získat  financování.

Využijte možnosti dozvědět se o velmi zajímavé oblasti cirkulární bioekonomiky více do hloubky, přijďte diskutovat s přítomnými odborníky.

Konference se uskuteční 5. října 2023 v konferenčním sále hotelu Dvorana, následující den je pro účastníky připravena odborná exkurze do vybraných provozů.

Hlavním organizátorem akce je Karlovarská agentura rozvoje podnikání ve spolupráci s BIOEAST HUB CR a Zemědělským výzkumem, spol. s r.o. Troubsko.

Zřizovatelé

Partneři