Domů > Aktuality > Program THÉTA: Vyhlášení 4. veřejné soutěže

Program THÉTA: Vyhlášení 4. veřejné soutěže

by eva

Předmětem této veřejné soutěže, vyhlášené 10. února 2021 Technologickou agenturou ČR (TA ČR), je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu THÉTA.

Hlavním cílem programu je přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

Soutěžní lhůta začíná dnem 11. února 2021 v 9:00 hodin a končí dnem 12. května 2021 v níže uvedené hodiny:

  • 16:29:59 hod. – nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky:
    • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč)
    • Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně).

Více informací najdeš zde, případně můžeš kontaktovat regionální koordinátorku Milly Kuželkovou, milly.kuzelkova@tacr.cz, 770 191 394.

Zřizovatelé

Partneři