Domů > Aktuality > TA ČR bude vyhlašovat 4. veřejnou soutěž Programu TREND, podprogram 2 – „Nováčci“

TA ČR bude vyhlašovat 4. veřejnou soutěž Programu TREND, podprogram 2 – „Nováčci“

by eva

Dne 10. 3. 2021 bude Technologickou agenturou ČR (TA ČR) vyhlášena 4. veřejná soutěž v programu TREND, podprogram 2 „Nováčci“.

Program je zaměřen zejména na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

POZOR! Žádat mohou podniky, které v posledních 5 letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj v úhrnu nad 1 mil. Kč. Hlavní uchazeč musí být podnik ve spolupráci s výzkumnou organizací.

Alokace na soutěž: 180 mil. Kč, max. 15 mil. Kč na projekt, max. 80 % intenzita podpory na projekt, max. 1 návrh projektu.

Více informací najdeš zde, případně kontaktuj regionální koordinátorku Milly Kuželkovou (milly.kuzelkova@tacr.cz, 770 191 394).

Zřizovatelé

Partneři