Domů > Aktuality > Výzva pro podávání žádostí o udělení regionální značky „Original product of Sokolovsko“

Výzva pro podávání žádostí o udělení regionální značky „Original product of Sokolovsko“

by eva

A je to zase tady! Tentokráte již po 9. vyhlašuje Mikroregion Sokolov – východ výzvu pro podávání žádostí o udělení regionální značky „Original product of Sokolovsko“, o kterou mohou požádat místní producenti, kteří splní kritéria oprávněnosti jak pro výrobce, tak pro výrobek.

Vhodní žadatelé: živnostníci, firmy, neziskovky, zemědělci, včelaři, kteří působí v zájmovém území (tzn. sídlo, či provozovna se nachází v zájmovém území)

Zájmové území: území okresu Sokolov + obce Jenišov, Hory, Mírová

Výrobce může žádat o certifikaci konkrétního výrobku nebo skupiny výrobků. V certifikačních kritériích je třeba splnit min. 10 bodů. Body se přidělují např. za tradici výroby – výrobek, technologie výroby nebo firma existuje na Sokolovsku (možno prokázat návaznost na dané řemeslo na našem území v historii), dále za využití místních surovin, podíl ruční práce, produkt charakteristický pro region Sokolovska (motiv či název z regionu), originalita, reprezentativnost.

Žádost o udělení značky se odevzdává koordinátorce osobně na předem domluvené schůzce nejpozději do 13. května 2022 12:00 hod. Spolu s vyplněným formulářem žádosti se předkládá vzorek výrobku. Certifikační komise bude předložené žádosti posuzovat na konci května 2022.

Certifikované producenty bude Mikroregion Sokolov – východ propagovat.

Koordinátorka značky: Bc. Dagmar Hůrková, hurkova@sokolov-vychod.cz

Pravidla pro udělování a užívání značky 2022

Zřizovatelé

Partneři