Staň se policistou na nově vznikajících dálničních odděleních – Lubenec, Sokolov

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje hledá do svého týmu policisty pro nově vznikající dálniční oddělení v Lubenci a Sokolově.

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje zřizuje nová dálniční oddělení v Lubenci a v Sokolově, která vzniknou v souvislosti se spuštěním úseku dálnice D/6 Praha – Karlovy Vary. Dálniční oddělení Lubenec bude zřízeno v rámci nově zbudovaného areálu Střediska správy a údržby dálnic Lubenec v katastru obce Lubenec, kdy předpoklad dokončení stavby je v roce 2024. . Toto nově vznikající dálniční oddělení bude vzhledem k dojezdové vzdálenosti přiřazeno pod Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, i přesto, že územně spadá pod Ústecký kraj. Dálniční oddělení Sokolov bude zřízeno v rámci nově zbudovaného areálu Střediska správy a údržby dálnic Sokolov u silnice II/2099 v katastru obce Sokolov s termínem spuštění v roce 2026.

Již v současné době zahajuje Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje nábor nových policistů na obsazení systematizovaných míst dálničního oddělení Lubenec. Policisté, kteří budou přijati toto na nově vznikající dálniční oddělení, budou do jeho spuštění sbírat cenné zkušenosti na dopravních inspektorátech v Karlovarském kraji.

„Počet systematizovaných míst na dálničním oddělení Lubenec je prozatím stanoven na deset, obsazení bude závislé na postupu náboru nových policistů. Policisté, kteří budou na systematizovaná místa přijati, budou nabývat prvotní zkušenosti na stávajících dopravních inspektorátech v rámci územních odborů Cheb, Karlovy Vary a Sokolov,“ uvedl plk. Mgr. Pavel Žíha, vedoucí Odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Nově přijatí policisté se do otevření dálničního oddělení seznámí se vším, co budou ke své práci potřebovat. „Během výkonu služby se zaměří hlavně na dodržování rychlosti jízdy, přetíženost kamionů, dopravní nehody či spolupůsobení při zajišťování veřejného pořádku na silničním tělese,“ doplnil plk. Mgr. Pavel Žíha.

Na dálničním oddělení budou policisté využívat špičkovou techniku. „K dispozici bude nejmodernější technika a vozidla. S blížícím se termínem zprovoznění nového úseku dálnice se bude počet systematizovaných míst pro dálniční oddělení dále navyšovat,“ uzavřel plk. Mgr. Pavel Žíha.

První kroky nově přijatých policistů povedou na policejní školu, kde absolvují potřebnou Základní odbornou přípravu. Při té budou pochopitelně pobírat služební příjem, který dosahuje ke 25.720 Kč hrubého. Po dobu studia jim budou hrazeny celkové náklady spojené s ubytováním, stravováním i cestovným. Po ukončení Základní odborné přípravy (po 1 roce) služební příjem dle zařazení přiznaných dalších příplatků dosahuje částky přes 31.000 Kč. Významným benefitem je náborový příspěvek ve výši 110 tisíc korun. Mezi další benefity patří například 6 týdnů dovolené, široké možnosti kariérního růstu a jistota zvyšování služebního příjmu, příspěvek na penzijní nebo životní pojištění, příspěvek na dovolenou ve výši 13.000 Kč, po patnácti letech služby nárok na dvoutýdenní ozdravný pobyt a doživotní výsluhový příspěvek.

Informace o přijímacím řízení, podmínky přijetí, jak vypadají fyzické testy a mnoho dalších zajímavých informací naleznete na internetových stránkách Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, a to konkrétně zde https://www.policie.cz/clanek/hledame-prave-tebe-37268.aspx.

Pokud máte zájem rozšířit řady policistů v rámci Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje a chcete se stát policisty na nově vznikajících dálničních odděleních, neváhejte se obrátit na personalistu z odboru personálního na telefonním čísle 607 043 643 nebo emailu krpk.nabor@pcr.cz. Případné další kontakty naleznete zde - https://www.policie.cz/clanek/personalisti.aspx. Od personalistů ze skupiny nábor Vám budou ochotně poskytnuty případné další informace k příjímacímu řízení.

Zřizovatelé

Partneři