Úředník odboru regionálního rozvoje – Karlovy Vary

Máte vzdělání či praxi v odvětví regionálního rozvoje či územního plánování a láká vás různorodá a zodpovědná práce? Chcete se podílet na dohlížení výstavby v dynamicky se rozvíjejícím regionu a pracovat pro úřad s tak trochu jiným přístupem? Neváhejte a přihlaste se do výběrového řízení. KÚKK hledá "Úředníka odboru regionálního rozvoje - oddělení Sekretariát Regionální stálé konference". Termín odevzdání přihlášek je do 10. ledna 2022.

Předpoklad pro vznik pracovního poměru: dle § 4 odst. 3 zákona o úřednících

Další předpoklady: vysokoškolské vzdělání

Koho na Karlovarském kraji hledají?

‒ Kolegu / kolegyni se vzděláním v oborech se zaměřením na strategické plánování, veřejnou správu, ekonomii atp.

Výhodou jsou:
‑ znalosti v oblasti strategického plánování, dotačního managementu, veřejné správy, marketingu a participace veřejnosti,
‑ znalost anglického jazyka,
‑ řidičské oprávnění skupiny B,
‑ uživatelská znalost práce s PC, MS Office.

Vzhledem k náplni činnosti odboru se od Vás očekává schopnost týmové práce, komunikativnost, konstruktivní myšlení, dovednosti v oblasti participace a komunikace s
veřejností, organizační dovednosti.

Popis pozice:

‒ V rámci regionálního rozvoje Karlovarského kraje pracujeme v těsné spolupráci se strategickým a územním plánováním na aktivitách, které pomohou v následujících letech
našemu regionu úspěšně projít hospodářskou i sociální transformací.
‒ Zajišťujeme aktivity vztahující se k Fondu pro spravedlivou transformaci, aktivity pro přípravu a implementaci Operačního programu spravedlivá transformace.
‒ Zajišťujeme vyhodnocování a aktualizaci Plánu spravedlivé územní transformace.
‒ Pořádáme semináře a workshopy k odborným tématům, kterými se zabýváme.
‒ Spolupracujeme s orgány veřejné správy i soukromým sektorem v souvislosti s agendou vztahující s k Fondu pro spravedlivou transformaci.
‒ Zajišťujeme aktuální obsah informačních zdrojů využívaných v souvislosti s prezentací aktivit regionálního rozvoje a transformace kraje.
‒ Monitorujeme projekty připravované v rámci využívání fondů EU, případně jiných zdrojů financování.
‒ Podílíme se na vytváření strategických dokumentů kraje.
‒ Shromažďujeme informace o programech podpor, které mohou být využity pro rozvoj subjektů působících v kraji, a poskytujeme informační servis.
‒ Zajišťujeme agendu sekretariátu Regionální stálé konference.
‒ Úzce spolupracujeme s příspěvkovou organizací Karlovarského kraje Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, p. o.

Proč se stát zaměstnancem Karlovarského kraje?

‒ Jsme stabilním zaměstnavatelem, pracujeme v profesionálním a inspirativním pracovním týmu, máme přímý kontakt a spolupracujeme s představiteli kraje či významnými regionálními aktéry.
‒ Bonusy: 5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, ošatné, benefity pro volný čas a zdraví, příspěvek na pojištění odpovědnosti zaměstnance, příměstské tábory pro děti zaměstnanců (v rámci spolupráce s dalšími organizacemi), zvýhodněné komerční nabídky pro zaměstnance atd.
‒ Moderní technické vybavení podle konkrétní pozice, např. mobilní telefon a notebook.
‒ Motivační pracovní prostředí: pravidelné odborné vzdělávání, možnost studia při zaměstnání.
‒ Možnost stravování v moderní jídelně v areálu, výborná dopravní dostupnost a parkování i zastávka MHD v areálu úřadu.
‒ Možnost práce z domova (home office), úpravy pracovní doby a práce na zkrácený úvazek.

Stále váháte a potřebujete více informací, než podáte přihlášku?
Kontakt pro více informací:
Ing. arch. Jana Kaválková, 354 222 223, jana.kavalkova@kr-karlovarsky.cz

Informace o činnosti odboru najdete, pod ikonou příslušného odboru, na adrese: www.kr-karlovarsky.cz

Lhůta pro doručení přihlášky: 10. 1. 2022 včetně

Upozornění:
Litujeme, ale přihlášky doručené na podatelnu Krajského úřadu Karlovarského kraje po stanovené lhůtě budou z výběrového řízení vyřazeny.

Náležitosti písemné přihlášky: dle § 7 odst. 4 zákona o úřednících
Jméno, příjmení a titul zájemce; datum a místo narození zájemce; státní příslušnost zájemce; místo trvalého pobytu zájemce; číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde‑li o cizího státního občana); datum a podpis zájemce.

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: dle § 7 odst. 5 zákona o úřednících
Strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem); ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání; další doklady, které se týkají odborné způsobilosti zájemce.

V přihlášce uveďte kontakt (telefonní číslo, e‑mail).

Místo a způsob podání přihlášky:
• Osobně na podatelně krajského úřadu
• V listinné podobě na adresu: Krajský úřad Karlovarského kraje, Naděžda Domecká, Oddělení personálních věcí a vzdělávání, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
• Datovou schránkou siqbxt2

Zřizovatelé

Partneři