Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace

Studentská 1205, Ostrov 36301
+420 353 433 761

http://www.gymostrov.cz/

Absolventi naší školy odcházejí výborně jazykově vybaveni. Probíhá intenzivní výuka angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, studenti si mohou zvolit také semináře z latiny nebo italštiny. Škola udržuje kontakty s partnerskými zahraničními školami v SRN - s gymnázii ve Wunsiedelu, Schwarzenbergu, Hofu a Bayreuthu. Realizujeme s nimi aktivity, které podporují jazykovou výuku - výměnné krátkodobé i dlouhodobé studijní pobyty pro skupiny i jednotlivce, společné exkurze, zájezdy atd. Tradiční jsou týdenní studijní výjezdy do Anglie. Škola využívá také fondů PHARE, díky kterým realizovala opakovaně letní jazykové tábory společně se studenty zahraničních škol. Zájemci z  řad studentů  mohou vykonat  náročnou Cambridgeskou jazykovou zkoušku a získávají mezinárodně uznávaný certifikát. Studenti jsou v případě zájmu připravováni na mezinárodní jazykové zkoušky Zertifikat Deutsch a Mittelstuffe Deutsch.

Díky špičkovému pedagogickému vedení dosahují vynikajících studijních výsledků naši studenti také v přírodovědných předmětech - biologii, chemii. Umisťují se na prvních místech v celostátních, ale dokonce v mezinárodních olympiádách. Tělocvikáři vedou studenty k vynikajícím výsledkům ve sportovních soutěžích. Časté jsou postupy a výborná umístění až na celorepublikových soutěžích. Současně probíhají i interní mezitřídní turnaje určené pro většinu žáků školy.

Pořádáme týdenní lyžařské a týdenní letní sportovní kurzy. Škola má pro studenty zpracovanou dlouhodobou koncepci kulturních pořadů. Vyučující organizují pro studenty velké množství exkurzí, besed a přednášek se zajímavými osobnostmi a odborníky.

V moderních učebnách výpočetní techniky získávají studenti dovednost komunikovat s počítačem a pracují s aktuálním softwarem, navštěvují kurzy programování, pracují s internetem, a to i ve svém volném čase. To vše umožňuje dobré zapojení do praxe i těm, kteří po maturitě nesměřují na vysokou školu. Hlavním posláním gymnázia je však příprava ke studiu na vysoké škole. Úpěšnost přijetí našich absolventů na vysoké školy bývá každoročně velmi vysoká, řada našich absolventů se výrazně prosadila ve svých oborech nejen doma, ale i v zahraničí.

Učebny gymnázia jsou systematicky vybavovány moderní technikou a didaktickými pomůckami. Běžná je výuka s počítači ve všech předmětech, k dispozici jsou tři počítačové učebny. Gymnázium se může pochlubit také moderní 3D učebnou a multimediální 3D laboratoří pro výuku přírodovědných předmětů. Rovněž modernizovaná laboratoř chemie patří ke špičkovým učebnám v rámci celého kraje.

V mimoškolní činnosti se studenti realizují ve školních sportovních týmech. Pojmem je i úspěšný studentský pěvecký sbor, který pořádá pravidelná vystoupení  pro širokou veřejnost. Výrazně se prosazuje také výtvarná skupina, jejíž díla zdobí nejen školní, ale také veřejné prostory ve městě.

Obory školy

Zřizovatelé

Partneři