Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace

Jednoty 1620, Sokolov, 35601
+420 352 466 177

https://www.isste.cz/

ISŠTE Sokolov má co nabídnout!

PROSTUPNOST OBORŮ

Nabízí 6 studijních a 4 učební obory.

NÁVAZNOST TEORIE NA PRAXI

Od 2. ročníku absolvují všichni žáci souvislé praxe na pracovištích vybraných firem. Na praktické využití znalostí získaných  v odborných předmětech jsou u studijních oborů zaměřena praktická cvičení z odborných předmětů. Učební obory střídají odborný výcvik v týdenních cyklech s teoretickou výukou, odborný výcvik se realizuje ve školních dílnách a na pracovištích smluvních partnerů. Pořádá exkurze v tuzemsku i v zahraničí, besedy s odborníky z praxe, spolupracuje s HK ČR, celosvětově renomovanými firmami, např. BMW, Porsche, i s firmami a drobnými podnikateli z okolí.

MODERNÍ ZÁZEMÍ

Má novou budovu školy, učebny vybavené interaktivními tabulemi, počítači, 3D tiskárnami, vlastní kovárnu, autodílnu, tělocvičnu, dvoupatrovou knihovnu, super sociální zázemí.

BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ

Bezpečnost žáků a zaměstnanců je prioritou. Do školy se vstupuje přes turnikety, vzduch čistí UV sterilizátor, pohyb po chodbách monitorují kamery.

PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT

Pořádá řadu školních turnajů, ve sportovních soutěžích ASŠK družstva ISŠTE Sokolov obsazují přední příčky i v krajských kolech, jezdí na lyžařské a turistické kurzy. Mnohokrát vyhrála Středoškolskou sportovní ligu okresu Sokolov.

MOŽNOST SE ROZVÍJET

Žáci si vedou vlastní časopis Voice, mají Studentský parlament, mohou se pochlubit svými díly na různých výstavách, zapojovat se do sportovních, jazykových i odborných soutěží, spravují odborné projektové weby.

POMOCNOU RUKU

Má vlastní školní poradenské pracoviště. Výchovný, kariérový poradce a školní speciální pedagog pomáhají studentům. Umí pracovat se žáky s IVP.

DOBROVOLNICTVÍ, SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST

Pravidelně se zapojují do charitativních akcí, třídí, jsou členy Asociace společenské odpovědnosti.

DALŠÍ BENEFITY

Můžeš získat stipendium, podle studovaného oboru také řidičský nebo svářečský průkaz, certifikáty JA Czech, vysvědčení ze Státní zkoušky z psaní na klávesnici, Microsoft 365 po dobu studia zdarma a mnoho dalších výhod.

Vydejte se na virtuální prohlídku školy

Zřizovatelé

Partneři