První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace

Národní 445/25, Karlovy Vary, 36001
+420 353 501 111

http://www.gymkvary.cz/

Naše gymnázium udržuje a podporuje čilé kontakty se školami v Německu, Švýcarsku, Francii, Holandsku, Itálii a nově v Norsku. Rozvíjejí se i styky s Anglií. Kontakty stále častěji probíhají na úrovni společných mezinárodních projektů. Přidělení grantů některé z mezinárodních institucí (Phare, Nadace Roberta BoscheAmavetČesko-německý fond budoucnosti, město Karlovy Vary aj.) umožňuje gymnáziu v každém školním roce realizaci mezinárodních akcí. Přínosná je spolupráce školy s městem Karlovy Vary, resp. zapojení školy do mezinárodních projektů s partnerskými městy Karlových Varů Baden-Badenem a Bernkastl-Kuesem. Na významu získávají projekty Evropské unie, do kterých se škola opakovaně zapojuje (například projekt "Evropské třídy", kterého se škola účastnila již dvakrát).

Jsme si dobře vědomi, že pouze mládež bez předsudků, která má možnost kontaktů a srovnání s okolním světem je schopna budovat sjednocenou Evropu.

Obory školy

Zřizovatelé

Partneři