Středisko praktického vyučování GRANDHOTEL PUPP o.p.s.

Mírové náměstí 2, Karlovy Vary, 36091¨
+420 353 109 528

https://www.pupp.cz/spv

Již více než šedesát let vychovává Grandhotel Pupp kvalifikované pracovníky. Naše hotelové středisko praktického vyučování patří k významným vzdělávacím centrům hotelového průmyslu, gastronomie a lázeňství. Stovky absolventů působících v gastronomii začaly svou kariéru absolvováním učebního oboru právě v Grandhotelu Pupp a zastávají významná postavení nejen v ČR, ale i v zahraničí. Ve své kategorii patří hotelové středisko praktického vyučování k zařízením s nejlepšími výsledky a Českou školní inspekcí je hodnoceno jako nadprůměrné.

Praktická výuka

Odborný výcvik probíhá pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku v moderních výrobních a odbytových střediscích Grandhotelu Pupp. Žáci se zde seznámí s prvotřídní mezinárodní gastronomií a velmi vysokou kvalitou všech poskytovaných služeb. Pro žáky je velkou motivací a zároveň odměnou účast na přípravách významných akcí, jakými jsou Mezinárodní filmový festival, Ples světové aristokracie, Tourfilm apod. Snahou učňovského zařízení je i vzájemné srovnávání dovedností s ostatními vrstevníky, proto se žáci pravidelně zúčastňují odborných soutěží, kde získávají četná přední umístění. Materiální zajištění pro odbornou výuku je na velmi vysoké úrovni. Nejlepší absolventi obdrží po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky od Grandhotelu Pupp „Certifikát“. Tento dokument je dokladem o dosaženém stupni profesního vzdělání.

Zřizovatelé

Partneři