Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace

Žižkov 345, Žlutice, 36452
+420 353 393 219

http://www.slszlutice.cz/

Pro snadnější rozhodnutí pro studium na Střední lesnické škole Žlutice, jsme položili několik otázek paní ředitelce Radce Stolarikové.

Paní ředitelko, co Vaše škola nabízí navíc?

Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace nabízí možnost studia přírodních oborů nejen pro žáky, ale i pro dospělé. Na škole se vyučují obory Lesnictví, Lesní mechanizátor, Zahradník, Zahradnické práce a Včelař.

Posláním školy je připravovat nejen žáky, ale i dospělé (formou dálkového studia) pro práci lesníků v základních jednotkách lesního hospodářství. Jejich uplatnění je u lesních akciových společností, městských lesů, LČR, organizacích provozujících myslivost, orgánů státní správy, organizací zajišťujících ozeleňování krajiny, zahradnické, pěstební, aranžérském, vazačské a školkařské práce, a to s ohledem na konkrétní studované obory.

Žáci pracují během studia s nejmodernějším vybavením a pomůckami, jako jsou moderní dílny, nejnovější typ skleníku z Nizozemska, speciální lesní kolový traktor na dálkové ovládání, simulátory harvestorové technologie a vyvážecích souprav ve 3D a řadu dalšího. Nabízíme všem rovný, profesionální přístup a vždy pomocnou ruku.

Jaké výhody mají absolventi Vaší školy na trhu práce?

Vzhledem k tomu, že praxe u zaměstnavatele vykonávají žáci již od 1. ročníku a škola spolupracuje s různými zaměstnavateli v rámci Karlovarského kraje, dostávají žáci ještě během studia nabídku zaměstnání. Výhodu na trhu práce mají žáci především v oblasti práce s moderními přístroji, pomůckami a metodami. Vzhledem k široké nabídce různých volnočasových aktivit zaměřených na vyučované obory mají žáci větší přehled v dané problematice, mají více zkušeností a mají větší rozsah znalostí a dovedností v rámci studovaného oboru. V posledních letech je poptávka po našich absolventech, tak vysoká, že není problém po absolvování školy s uplatněním. Žákům zprostředkováváme nabídky pracovních míst, stáží a brigád. Zveme do škol zaměstnavatele a v případě zájmu dalšího studia i zástupce z vysokých a středních škol.

O jaké obory je na Vaší škole největší zájem?

Největší zájem je ve škole o maturitní obor Lesnictví a o učební obory Lesní mechanizátor a Zahradník. Tyto obory jsou moderně vybaveny a doplňuje je široká nabídka rozšiřujících volnočasových aktivit.

Co studenty nejvíce zajímá? Na co se nejvíce ptají např. při Dni otevřených dveří?

Nejvíce žáky zajímá praxe (délka, místo, organizace aj.), poté se ptají na možnost stipendia a výhod ve škole (jako je získání řidičského průkazu, zbrojního průkazu, kvalifikací na práci s motorovou pilou, lesním kolovým traktorem, křovinořezy, nabízená stipendia nejen od zřizovatele, ale i od VLS, s.p. a LČR, s.p.).

Také se zajímají o kynologický areál (možnost mít během studia umístěného v našem areálu psa), zajímají se o sokolnický areál, trubačský soubor Žluťásek a možnosti, jak se stát jeho členem, ptají se na vábení jelení zvěře a ostatních druhů zvěře (jak se mohou naučit vábit a zdali se mohou zúčastnit národních a mezinárodních soutěží). Často se ptají, zdali se mohou zapojit do činností pořádaných v naší myslivecké honitbě a účastnit se skupinových či individuálních lovů. Zajímají se o to, jaké exkurze a výjezdy pořádáme pro žáky aj.

Máte mezi absolventy studia podnikatele?

Ano mezi našimi absolventy jsou i úspěšní podnikatelé, kteří podnikají v těžební, pěstební činnosti, ve dřevozpracovatelském průmyslu. Podnikají v oblasti lesnické a zahradnické techniky, pomůcek a nářadí. Podnikají v rámci různých poradenských a odborných činností (odborný lesní hospodář, taxační činnost) a podnikají v oblasti renovací a údržby zahrad a v oblasti vazačství a aranžování.

Mohou si studenti vyzkoušet své teoretické zkušenosti v praxi? Pokud ano, kde či jakou formou?

Ano mohou, pravidelně mají již od 1. ročníku zařazeny praxe, odborný výcvik a předmětová cvičení, která absolvují na školním polesí, ve školní honitbě, školních dílnách, sklenících a pozemcích školy. Vše je moderně vybaveno. Škola úzce spolupracuje s praxí a žáci již od 1. ročníku chodí ještě na praxe k zaměstnavateli. Klademe důraz na to, aby si žáci své získané teoretické znalosti vyzkoušeli a ověřili v praxi.

Chtěla byste něco vzkázat budoucím studentům?

Pokud se zajímáte o les a přírodu, rádi trávíte čas spíše venku, jste nejen teoreticky založení, ale rádi si své znalosti a dovednosti vyzkoušíte i prakticky, máte rádi tradice a není vám lhostejná příroda a její budoucnost, přijďte nás navštívit. Dozvíte se více informací o možnostech studia anebo se jen v rámci různých vzdělávacích akcí, které pořádáme během celého roku dozvíte spoustu zajímavých informací nejen o lesním ekosystému, ale i o přírodě.

ŽIJEME PŘÍRODOU, ŽIJEME LESEM.

Posláním naší školy je připravovat žáky pro práci lesníků v základních jednotkách lesního hospodářství. Jejich uplatnění je u lesních akciových společností, městských lesů, LČR, organizacích provozujících myslivost, orgánů státní správy, organizací zajišťujících ozeleňování krajiny, zahradnické, pěstební, aranžérském, vazačské a školkařské práce, a to s ohledem na konkrétní studované obory.

Praktická cvičení a praxe absolvují žáci na školním polesí, školní honitbě, školním pozemku (skleníky, záhony) a u jiných lesnických, dřevařských a zahradnických organizací. Do oblasti praktického vzdělávání patří i odborné exkurze orientované podle odborné náplně v daném ročníku.

Na naší škole se studuje i ve virtuální realitě. Chceš vědět více? Začti se.

Zřizovatelé

Partneři