Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace

nám. K. Sabiny 159/16, Karlovy Vary, 36001
+420 353 362 811

http://www.stavebniskolakv.cz/

Naše škola byla založena v roce 1982 a jsme příspěvkovou organizací zřízenou Karlovarským krajem. Studenti zde neplatí žádné školné. Teoretická výuka probíhá v budově na Sabinově náměstí 16.

V současné době probíhá na škole výuka žáků s různým zaměřením pro stavebnictví. Druhy oborů jsou rozepsány podrobněji v informacích o studiu. Studium v maturitních oborech je 4leté ukončeno maturitou, učební obory jsou 3leté, nebo 2leté a zakončeny závěrečnou zkouškou s výučním listem. Po úspěšném získání výučního listu je možnost studovat 2letou nástavbu, která je zakončena maturitou.

Projděte si virtuální prezentaci školy zde.

Zřizovatelé

Partneři