Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace

Klínovecká 1197, Ostrov 36301
+420 353 612 475

https://spsostrov.cz/

Jsme:
 • Škola s pětapadesátiletou tradicí
 • Jedna z nejmodernějších škol České republiky (v nové školní budově působíme od září 2011)
 • Škola doporučená zaměstnavateli v letech 2015, 2016, 2018, 2019 – anketa, v níž hodnotí budoucí zaměstnavatelé úroveň přípravy středoškoláků pro následné uplatnění
 • Střední škola roku v letech 2015, 2016 v anketě, ve které hlasují žáci škol
 • Fakultní škola Elektrotechnické fakulty ČVUT Praha – široká nabídka odborných přednášek, seminářů, fyzikálních a elektrotechnických kurzů ve spolupráci s nejstarší technickou vysokou školou v republice
 • Partnerská škola Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni – odborné konzultace, besedy, přednášky, exkurze, spolupráce při SOČ, odborných olympiádách a seminářích
Nabízíme:
 • prospěchová stipendia pro žáky s výborným prospěchem
 • návštěvy vysokých škol, odborné přednášky pro žáky
 • základ pro studium na vysokých nebo vyšších odborných školách technického či jiného zaměření
 • možnost zapojení se do mimoškolních aktivit (kroužky fyzikální, robotický, elektrotechnický, sportovní)
 • účast na středoškolských soutěžích v jazycích, výpočetní technice, matematice, odborných předmětech, soutěžích mladých automechaniků
 • zapojení do projektů Středoškolské odborné činnosti
 • zdarma řidičské oprávnění na osobní a nákladní auta (B + C) v auto-oborech (Autotronik, Mechanik opravář motorových vozidel)
 • zapojení do sportovních soutěží
 • lyžařský a sportovně-turistický kurz
 • tématické exkurze do partnerských průmyslových podniků, na veletrhy i do průmyslových továren celé republiky (například TPCA Kolín, Škoda Auto)
 • studijní stáž pro studenty školy v mateřském závodě firmy Witte ve Velbertu
 • kvalitní výuku cizích jazyků potvrzenou výsledky v okresních kolech olympiád v cizích jazycích i v různých porovnáních s ostatními školami stejného typu
 • 14denní výměnný pobyt s německou partnerskou školou FOS Forchheim
 • každoroční výlety do německy hovořících zemí – zábavné parky, vánoční trhy, historické exkurze (Berlín, Mnichov, Vídeň)
 • návštěvy filmových a divadelních představení, výchovných koncertů, výstav a dalších kulturních aktivit

Na virtuální prohlídku se můžete vydat zde.

Zřizovatelé

Partneři