Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace

Ondřejská 1122/56, Karlovy Vary, 36001
+420 353 176 611

https://www.ssstravovani.cz/

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary je vzdělávacím subjektem se stoletou tradicí, bohatými zkušenostmi a kvalitním zázemím. Působení školy je hluboko zakořeněno v povědomí odborné i laické veřejnosti v našem regionu.

Vzdělávací nabídka školy je zaměřena na gastronomii doplněnou populárním oborem Kadeřník. Prostupnost mezi jednotlivými stupni středního vzdělávání je na škole zajištěna existencí tříletých oborů s výučním listem, čtyřletých oborů s maturitní zkouškou, nástavbového studia.

Sídlem školy je historická budova v malebném prostředí Ondřejské ulice přímo nad lázeňským centrem města, kde probíhá teoretická výuka žáků. Rekonstruovaná budova školy je pro potřeby výuky dobře vybavena novou cvičnou kuchyní, odbornými učebnami, didaktickou technikou, bezpečnostními systémy i informačními technologiemi, žákům poskytujeme osobní softwarové vybavení. V budově školy je pro žáky zřízen bufetový provoz. Teoretickou výuku zajišťuje kolektiv zkušených pedagogů.

Odborný rozvoj probíhá v projektu La Hospoda. Dle slov ředitele školy Jiřího Neumanna jde o "Pro naši školu mimořádná kvalita zázemí s excelentní gastronomií motivující žáky k odbornému rozvoji a zájmu o obor. Jinak též jedinečný a perspektivní koncept propojení odborného vzdělávání s reálnou komerční sférou.".

Zřizovatelé

Partneři