Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, příspěvková organizace

Havlíčkova 1717, Kraslice 35801
+420 352 686 518

http://www.skolakraslice.cz/

Naše škola má dobré vybavení odborných učeben. Všechny učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi nebo dataprojektorem. Žáci mají přístup k internetu prostřednictvím WIFI. Pro sportovní využití nabízíme tělocvičnu a školní bazén, venkovní hřiště s posilovnou a dráhou pro inlajny. Dílny pro výuku zámečníků jsou zařízeny pro základy výuky, která od druhého ročníku probíhá přímo na pracovištích spolupracujících firem. Počítačová síť je přístupná žákům i mimo vyučování. Nově je připraveno pracoviště s 3D tiskem a pracoviště pro digitální měření.

Vyučované obory jsou realizovány ve spolupráci s místními významnými zaměstnavateli. Odborný výcvik je od 2. ročníku realizován přímo na pracovištích firem – sociálních partnerů.

Na škole realizujeme individuální přístup k žákům. Poskytujeme příspěvek na dopravu, stravu a prospěchové stipendium.

Na virtuální prohlídku školou se můžete vydat zde.

Zřizovatelé

Partneři