Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

Žákovská 716, Sokolov, 35601
+420 352 622 765

http://www.zivnostenska-sokolov.cz/

„Vsaď na budoucnost, vsaď na řemeslo“

Naše Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace je jednou z největších škol v Karlovarském kraji.

NABÍDKA OBORŮ

Škola nabízí 2 studijní, 2 nástavbové a 13 učebních oborů.

PROVÁZANOST TEORIE S PRAXÍ

Znalosti získané v odborných předmětech si žáci studijních i učebních oborů vyzkouší v praxi v odborných učebnách nebo na pracovištích odborných výcviků.

Učební obory střídají v týdenních cyklech teoretickou výukou a odborný výcvik, který žáci realizují ve školních odborných pracovištích a na pracovištích smluvních firem již od 1. ročníku. Škola spolupracuje dlouhodobě s významnými zaměstnavateli regionu, jako je GrandHotel Pupp, Thermal, Ahold, Lias Vintířov, Kynšperský pivovar, Sokorest a mnoho dalších. Průměrně je každý rok navázána spolupráce s cca 40ti smluvními pracovišti napříč obory. V pekárně řetězce Ahold K. Vary vede žáky oboru pekař náš učitel odborného výcviku.

Škola pro žáky pořádá exkurze v Čechách i v zahraničí, besedy a výuku s odborníky z praxe, spolupracuje s firmami a podnikateli z okolí Sokolova a s Hospodářkou komorou České republiky.

Žáci absolvují odborné semináře ve škole i na mezinárodních stážích.

MODERNÍ ZÁZEMÍ

Škola má moderně vybavené učebny odborné i teoretické výuky vybavené interaktivními tabulemi, počítači, 3D tiskárnami, tělocvičny, knihovnu či učebnu pro výuku předmětu „Chod podniku“.

Škola má moderně zařízená pracoviště odborného výcviku – cukrářskou a pekařskou dílnu, vlastní jídelny, kadeřnický a kosmetický salón pro veřejnost, truhlářskou dílnu i pracoviště aranžérů.

Žáci oboru sladovník-pivovarník vykonávají odbornou praxi ve vybraných regionálních pivovarech.

PODPORA SPORTOVNÍCH AKTIVIT

Škola pořádá pro své žáky zimní lyžařské a jarní turistické výcviky.

Škola dále pořádá školní turnaje a žáci soutěží ve sportovních soutěžích Středoškolskou sportovní ligu.

ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA

Žáci pracují v Žákovském parlamentu. Své dovednosti  prezentují na různých soutěžích celostátního charakteru, výstavách či vernisážích, zapojují se do sportovních, jazykových i odborných soutěží. Prezentují se na veletrzích fiktivních firem, na kterých prověřují své podnikatelské znalosti a dovednosti.

Zajišťují rauty a společenské akce pro veřejnost.

PODPORA PŘI STUDIU

Škola má dva výchovné poradce, kariérového poradce a školního speciálního pedagoga, kteří se žáky pravidelně pracují a věnují se i žákům s individuálními vzdělávacími potřebami.

DOBROVOLNICTVÍ

Učitelé i žáci se pravidelně zapojují do charitativních akcí, ať už se jedná například o sbírkové akce nebo o program v domově pro seniory (v rámci projektu 72 hodin).

DALŠÍ BENEFITY

Žáci mohou získat prospěchové a motivační stipendium. Žáci mohou získat nejrůznější certifikáty z kurzů pořádaných odborníky z praxe.

Žáci mohou využívat po dobu studia zdarma produkt Microsoft 365 a mnoho dalších výhod.

Škola má vlastní domov mládeže a školní jídelny v centru Sokolova.

Žák si vede osobní portfolio.

Absolvent školy získává Europass.

ZJISTĚTE SI O ŠKOLE VÍCE INFORMACÍ.

Vydejte se na virtuální prohlídku naší školou zde.

Proč se rozhodla pro studium na škole studentka Zuzana Plánková a co jí studium umožnilo, si přečtěte zde.

Pokud chcete zjistit více, podívejte se na:

Zřizovatelé

Partneři