Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

Žákovská 716, Sokolov, 35601
+420 352 622 765

http://www.zivnostenska-sokolov.cz/

„Vsaď na budoucnost, vsaď na řemeslo“

Naše Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace vznikla dne 1. 1. 2007 a je jednou
z největších škol v Karlovarském kraji.

Škola dále provozuje domov mládeže v Sokolově a školní jídelny v Sokolově, v Kynšperku nad Ohří a v Kraslicích.

Pro teoretickou výuku má škola k dispozici čtyři učebny pro výuku ICT, učebnu pro výuku předmětu „Chod podniku“, dvě tělocvičny a dvě hřiště. Pro praktickou výuku má škola moderně zařízené dílny pro dřevozpracující obory, kosmetický a kadeřnický salón, dílny pro obor cukrář a aranžér. Odborný výcvik stravovacích oborů probíhá především ve vlastních prostorách školních jídelen v Sokolově, v Kyšperku nad Ohří a v Kraslicích. Žáci z vyšších ročníků navštěvují praktické vyučování i v obchodních řetězcích, v reálných provozech soukromého sektoru na základě smluvních vztahů. Taktéž se podařilo zajistit pracoviště odborného výcviku v soukromých provozovnách pro žáky oborů truhlář a aranžér.

Vydejte se na virtuální prohlídku naší školou zde.

Zřizovatelé

Partneři