Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková organizace

nám. 17. listopadu 710/12, Karlovy Vary, 36005
+420 739 322 484

http://supskv.cz/

Pro snadnější rozhodnutí pro studium na Střední uměleckoprůmyslové škole keramické a sklářské jsme paní ředitelce Markétě Šlechtové položili několik otázek.

Co Vaše škola nabízí navíc?

Možnost účasti na zahraničních aktivitách v rámci Erasmus+, povinná výuka druhého cizího jazyka v maturitních oborech, využívání digitálních technologií při výuce, realizace velké části výuky v malých skupinách.

Jaké výhody mají absolventi Vaší školy na trhu práce?

Absolventi výjimečných oborů s množstvím praktické výuky při studiu a s možností zahraničních zkušeností.

O jaké obory je na Vaší škole největší zájem?

Grafický design.

Co studenty nejvíce zajímá? Na co se nejvíce ptají např. při Dni otevřených dveří?

Odborná část vzdělávání.

Máte mezi absolventy studia podnikatele?

Ano.

Mohou si studenti vyzkoušet své teoretické zkušenosti v praxi? Pokud ano, kde či jakou formou?

Ano – všechny obory mají část teoretickou a praktickou (odborný výcvik, praktická cvičení, laboratorní cvičení, odborné praxe apod.).

Chtěla byste něco vzkázat budoucím studentům?

Jsme škola s atraktivními a kreativními obory, s přátelským pedagogickým sborem a inovativním přístupem ke vzdělávání.

Děkujeme za Vaše odpovědi. 

Více informací o Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary:

  • Naše škola disponuje kvalitním technickým vybavením pro výuku všeobecně-vzdělávacích i odborných předmětů. Praktická výuka probíhá v moderně vybavených odborných učebnách.
  • Žáci v maturitních oborech studují dva cizí jazyky. Vedle anglického jazyka jako druhý cizí jazyk studují jazyk německý.  Absolventi všech oborů se mohou uplatnit v soukromém i státním sektoru, nebo mohou pokračovat ve studiu na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole.
  • Dojíždějící žáci mohou využít ubytování v Domově mládeže v Karlových Varech. Stravování je zajištěno pro žáky v moderní školní výdejně. Žákům je též k dispozici školní knihovna a studovna s wifi připojením k internetu.

Vydejte se na virtuální prohlídkou školou zde.

Zajímá tě, jak se u nás studuje? Přečti si příběh našeho studenta oboru Aplikovaná chemie, Míry Kounovského.

Zřizovatelé

Partneři