Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Studentská 1612/13, Aš, 35201
+420 354 525 570

https://zspsas.eu/

Hlavním účelem zařízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků a žáků se zdravotním postižením podle školních vzdělávacích programů zpracovaných podle rámcových vzdělávacích programů vydaných MŠMT.

Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních dovedností návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě.

Ve školním vzdělávacím programu jsou stanoveny priority základního vzdělávání  pro žáky se zdravotním postižením.

Zřizovatelé

Partneři