Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace

Vančurova 83/2, Karlovy Vary, 36017
+420 353 561 766

http://www.specskoly.cz/

Obor vzdělání praktická škola dvouletá dává možnost získat střední vzdělání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy.

Vzdělávací program navazuje na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV-LMP) a na Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální (RVP ZŠS). Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu, zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání praktická škola dvouletá. Vzdělávání v praktické škole dvouleté se uskutečňuje v denní formě vzdělávání.

Cílem vzdělávání žáků je umožnit získávání základních vědomostí, dovedností a návyků pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života. Vzdělávací proces je organizován tak, aby odpovídal psychickým i tělesným schopnostem žáků a respektoval jejich individuální zvláštnosti a specifické potřeby, umožněný sníženým počtem žáků ve třídě. Vzdělávání je zdarma. Získané dovednosti mohou žáci také využít v dalším vzdělávání na jiné střední škole.

Ve spolupráci s neziskovou organizací Rytmus, o.p.s., formou Tranzitního programu, se škole daří seznámit žáky s pracovními příležitostmi, nacvičovat pracovní činnosti a po skončení vzdělávání může žák dostat příležitost být zaměstnán v takové práci, kterou si vybere.

Zřizovatelé

Partneři