Seznam škol

Preferuješ soukromou nebo státní školu? Víš přesně, co hledáš, nebo si jenom děláš průzkum a chceš se v nabídce škol v Karlovarském kraji zorientovat? Pak jsi tu správně. Stačí vyfiltrovat školy podle vlastních požadavků a kontakty, informace o studijních oborech i o škole samotné máš hezky pohromadě.

Asistent zubního technika

Absolvent se po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky uplatní na stomatologických pracovištích nemocnic, klinik a privátních zubních laboratoří. Pod odborným dohledem vykonává práci v rámci léčebné a preventivní péče v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené zákonem č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) a vyhlášky č. 424/2004 Sb. MZ, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Hledat v seznamu škol

Ano
Pomohla vám tato stránka?
Ne

Zřizovatelé

Partneři