Domů > Aktuality > Zápisy do 1. tříd ZŠ

Zápisy do 1. tříd ZŠ

by eva

A je to zase tady. I když pro někoho je to poprvé. Zápisy do 1. tříd probíhají celý duben a každá základní škola má svůj vlastní termín. Na zápis je možné se často registrovat online. Rychlost registrace ale o přijetí nerozhoduje. Důležité je naplnit rozhodující Kritéria pro přijetí do 1. třídy.

Až k půjdete k samotnému zápisu, nezapomeňte s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno.

Důležité informace k zápisu do prvních tříd

  • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2022 šest let.
  • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2021), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
  • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
  • Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
  • Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dokument s názvem Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy (dokument je k dispozici ZDE).

Zřizovatelé

Partneři