ŽIJEME REGIONEM

Karlovarský kraj. Patřím na Západ.

Tomáš Mašek

zástupce ředitele ROTAS STROJÍRNY
Karlovy Vary

„Karlovarský kraj:
Můj domov, můj kraj“

Proč žijete a pracujete a podnikáte tady?

Narodil jsem se a vyrůstal Karlových Varech. Po VŠ studiích jsem se přirozeně vrátil domů, kde jsem měl veškeré zázemí a práci. Nikdy bych nebyl doma jinde a myslím si, že Karlovarský kraj je dobré místo k žití.

Co je zdroj Vaší energie, co Vás podporuje, motivuje a inspiruje?

Aktuálně mě motivuje výzva k úspěchu v novém zaměstnání. Inspirují mě příběhy lidí z mého okolí i mimo něj. Podporu najdu vždy u své ženy a rodičů.

 

Kde a v čem vidíte příležitosti pro Karlovarský kraj a pro město, kde žijete
a působíte?

Karlovarský kraj má mnoho příležitostí k rozvoji. Určitě je stále potřeba dobře využívat přírodní zdroje, rozvíjet lokální zemědělství, průmysl a smysluplně naložit s územními celky po ukončení těžby hnědého uhlí.

 

O co bychom podle Vás společně měli usilovat, aby se tu žilo lépe nám
i našim dětem?

Měli bychom usilovat o trvale udržitelný rozvoj všech částí společnosti s důrazem na kvalitní využití definovaných příležitostí v dlouhodobém horizontu.

 

Co pro to konkrétně děláte Vy a proč?

16,5 roku jsem pracoval v oblasti krajského středního školství. Nejdříve jako učitel, později jako zástupce ředitele a 6 let jako ředitel školy. Obecně jsem se celé roky snažil připravit všestranně kvalitní absolventy SŠ a prostorově, materiálně i personálně zajistit střední školu jako centrum odborného vzdělávání a organickou součást obce/kraje.

 

Zapojujete se do nějakých dalších společenských nebo komunitních aktivit? Do jakých a proč?

Občas vypomáhám volejbalovému klubu s trénováním dětí v žákovských kategoriích. Moje zapojení do společenských nebo komunitních aktivit,
je vzhledem k mému pracovnímu vytížení, de facto nulové.

 

Kde vidíte hlavní výzvu pro náš region?

Hlavní výzva spočívá v přesvědčení cílové skupiny lidí o tom, že vrátit se
a žít/pracovat Karlovarském kraji má svůj význam. Jde o obrovskou výzvu, která je spojena s objektivními fakty i subjektivními emocemi/stavy jednotlivců. Početní úbytky obyvatel v oblasti umělé migrace za posledních
15 let jasně říkají, že tato oblast výzvou stále byla, je a patrně i zůstane.

 

Jaké vidíte silné a pozitivní stránky našeho regionu?

Za silné stránky považuji regionu unikátní přírodní léčivé zdroje a jejich využití, rozmanitost přírodních i společenských podmínek a potenciál obyvatel.

Co se podle Vás neděje a mělo by? Co považujete za slabé stránky jednání
a působení lidí regionu? Víte o nějakých chybách u sebe u lidí kolem vás?

Slabou stránkou je regionu neexistence vysoké školy jako přirozeného centra mladých lidí, nedostavěná dálnici D6 a velmi nelichotivý obrázek Karlovarského kraje vzniklý mediální zkratkou chudého a nevzdělaného příhraničního regionu. Za sebe mohu jen konstatovat, že jsem se, po studiu VŠ do kraje, vrátil, pracuji tu a do budoucna na tom nechci nic měnit. Ostatní nemohu hodnotit.

 

Co byste nejvíc ocenili od okolí? Co by Vás posílilo, podpořilo, vzpružilo? Co byste si přáli a od koho?

Oceňuji každou jednotlivou snahu/případ ukázat, že Karlovarský kraj je kvalitní místo k životu, lhostejno jestli jde o zvýšení kvality občanské vybavenosti, zajištění lékařské péče, školství nebo individuální příběh.

 

Co na Vaší životní a profesní cestě považujete za nejzajímavější?

Nejzajímavější jsou vždy setkávání s lidmi, která vás obohatí. Mám jich, naštěstí, za sebou hodně.

© 2020 Karlovarská agentura rozvoje podnikání

  • Black Facebook Icon