Dějepisná olympiáda 2020-2021 – krajské kolo

středa 17. března v 09:30

Distančně

Dějepisná olympiáda (DěO) je soutěž vycházející z obsahu vzdělávacího oboru dějepis v rámcových vzdělávacích programech a organizovaná jako cílevědomá vzdělávací aktivita založená na systematické práci s talentovanými žáky zejména 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií, 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií a žákům 1. – 4. ročníků středních škol, 5. – 8. ročníků osmiletých gymnázií, 3. – 6. ročníků šestiletých gymnázií.

Co nás čeká se dvěma kategoriemi?  Dějepisná olympiáda je postupovou soutěží a organizuje se ve čtyřech kolech - školní, okresní, krajské a celostátní. Vyššího kola se mohou zúčastnit jen žáci postupující z bezprostředně nižšího kola. Soutěž je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Každý ročník má jiné tematické zaměření, jednotné pro všechna postupová kola, jež se liší jen svou náročností.

Postup v našem kraji:

Vše bude upřesněno podle situace. Prosím, pošli mailové adresy postupujících Mgr. Věra Kučavová (v.kucavova@seznam.cz). Bude postupně upozorňovat na nové informace

Zřizovatelé

Partneři