CzechInvest pořádá webinář „Investice v obcích a městech 2021“

úterý 16. března v 09:00

online

Určené všem zástupcům měst a obcí ZDARMA.

16. března 2021, 9:00–11:30.

Cílem je zástupcům měst a obcí podat aktuální informace ohledně financování investičních projektů a rozvoje podnikatelského prostředí v obcích.

Města i obce letos čelí nebývalé výzvě.  Vyrovnávají se s dopady koronavirové pandemie a daňových úprav do obecních rozpočtů, ve kterých chybí prostředky na plánované projekty. To dokládá i průzkum agentury CzechInvest, kterého se zúčastnilo 46 obcí s pověřeným obecním úřadem. Až 83 % dotazovaných starostů v něm uvedlo, že plánují omezit plánované investice, a to zejména v oblastech technické a sociální infrastruktury a kultury.

Webináře proběhnou za účasti zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj. Ti zájemce seznámí s novinkami a aktuálními možnosti finanční podpory na regeneraci brownfieldů nebo na budování a rozvoj podnikatelských parků a průmyslových zón. Pozornost bude věnována také spolupráci veřejného a soukromého sektoru formou PPP projektů (Public Private Partnership) a jejich fungování v českých obcích a městech.

Dva dny před konáním akce zašle agentura CzechInvest přihlášeným odkaz, pomocí kterého se kliknutím připojí na webinář.

Registrace na webinář zde.

Zřizovatelé

Partneři