Setkání personalistů – Jak na Whistleblowing

úterý 7. prosince v 09:00

online

Na konci roku 2021 bude zavedena právní úprava na ochranu oznamovatelů protiprávních jednání, tzv. whistleblowing.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob předpokládá přijetí příslušné vnitrostátní právní úpravy do 17. prosince 2021.

Pro všechny společnosti a organizace nad 25 zaměstnanců bude povinnost zavést vnitřní oznamovací systém. Jaké jsou již nyní možnosti se na tuto novou směrnici v organizacích připravovat v oblasti interních směrnic a pravidel a jak tuto povinnost využít ke zlepšení interní komunikace a firemní kultury?

 

Organizováno ve spolupráci s KHK KK a agenturou CzechInvest.

Setkání personalistů_2021

Setkání personalistů_2021

Zřizovatelé

Partneři