Webinář: Jak podporovat genderovou rovnost ve výzkumu?

čtvrtek 29. dubna v 09:00

online

Zajímá vás genderová rovnost? Cílem tohoto setkání bude diskutovat vhodné nástroje pro podporu genderové rovnosti ve výzkumu a inovacích na straně poskytovatelů podpory a možné bariéry při zavádění opatření. O své zkušenosti s implementací vybraných opatření se podělí zástupci Technologické agentury ČR, která tato opatření realizuje v rámci mezinárodního projektu GEECCO (Horizon 2020).

POZORNOST BUDE ZAMERENA ZEJMÉNA NA NÁSLEDUJÍCÍ OBLASTI:

  • genderová dimenze v obsahu výzkumu a inovací
  • genderová rovnost v procesu hodnocení návrhu projektu
  • podpora genderové vyváženosti v rešitelských týmech

Členka RVVI Rut Bízková dále představí záměr, jak RVVI podpoří vetší zapojení žen a naplňování Strategie rovnosti žen a mužů v oblasti výzkumu a vývoje.

Registrace zde.

Pořadatel: TA ČR

Zřizovatelé

Partneři