Domů > Aktuality > POZOR! Dotace KK na podporu rodiny pro rok 2022 otevřena.

POZOR! Dotace KK na podporu rodiny pro rok 2022 otevřena.

by eva

Od 7. 12. 2021 od 9.00 hod do 13. 12. 2021 do 16.00 hod můžete žádat o dotaci na podporu rodiny pro rok 2022.

Veškeré informace naleznete zde.

Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/.  Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech na stránkách Karlovarského kraje.

Zřizovatelé

Partneři