Domů > Aktuality > Novinky v Krajském parlamentu dětí a mládeže

Novinky v Krajském parlamentu dětí a mládeže

by eva

Letošní rok vznikl i v našem regionu Krajský parlament dětí a mládeže Karlovarského kraje. Je to poprvé v historii našeho kraje. Cílem je zapojit mladé lidí ze základních, středních škol a gymnázií do fungování našeho kraje. Do poloviny září se mohli přihlásit zájemci.

První řádné zasedání proběhlo online. Bylo zvoleno předsednictvo, statut, jednací a volební řád. Dále následovala volba předsedy, 1. místopředsedy, 2. místopředsedy, řadových členů předsednictva a tajemníka. Zvoleni byli kandidáti s nejvyšším počtem hlasů prostřednictvím online hlasování. K online jednání se připojil i předseda Parlamentu dětí a mládeže České republiky Kamil Černý, který představil smysl a poslání parlamentu a jeho zapojení do národních a nadnárodních struktur. Zmínil spolupráci s národním parlamentem, jenž řeší problematiku na republikové úrovni a nabídl dvě místa pro zástupce Karlovarského kraje, a to v radě a předsednictvu Parlamentu dětí a mládeže České republiky.

Proč Krajský parlament dětí a mládeže v Karlovarském kraji? Je cílem je vytvářet prostor pro diskusi, reprezentovat zájmy dětí a mládeže v oblastech, které se jich týkají, zastřešovat nižší články dětských samospráv, realizovat návrhy a nápady mladých lidí v regionu.

Veškeré aktuální informace najdete na webu studentského parlamentu.

Zřizovatelé

Partneři