EduAventura

Zdeněk Hendrych - zakladatel neziskové organizace a podporovatel osobního rozvoje

EduAventura - Zdeněk Hendrych

O svůj podnikatelský příběh, který klikatou cestou přes zahraničí a Prahu vede zpět do našeho kraje, se s námi podělil Zdeněk Hendrych.

Kdy jste začal podnikat? Kolik Vám bylo let?

O podnikání nemohu hovořit. V mém případě se totiž jedná o neziskovou organizaci, jejíž posláním je poskytnou mladým lidem prostor a příležitosti k osobnímu rozvoji. Organizaci jsem společně s kamarády založil ve 37 letech.

Co Vás k podnikání vedlo? Co byl ten impulz?

První impulz založit neziskovou organizaci pracující s dětmi a mládeží jsem dostal před 10 lety ve Španělsku, kde jsem pracoval v nízkoprahovém centru. Poté, co jsem se vrátil ze zahraničí, jsem prací pro české neziskové organizace získával další a další střípky do své mozaiky, ze které se složila EduAventura z.s. Velkým impulsem pro práci s dětmi a mládeží je mi možnost být jejich průvodcem a nabízet jim příležitosti učit se nové věci a získávat užitečné dovednosti pro život.

Proč podnikáte právě v Karlovarském kraji?

Ačkoliv jsem žil nějakou dobu v zahraničí a poté v Praze, návrat do regionu byl pro mě jasnou volbou. V Karlovarském kraji jsem se narodil a pojí mě k němu silné pouto. Zároveň jsem cítil příležitost založit v regionu organizaci, která by nabídla nové příležitosti ke vzdělávání u nastupující generace a zároveň tak obohatila náš Karlovarský kraj.

Mohl byste zhodnotit, jaké má podnikání v našem kraji plusy a mínusy?

Mezi plusy bych zařadil příležitosti k nabídkám nových produktů či služeb, které zde v regionu nejsou. Vzhledem k tomu, že jsem delší dobu žil v Praze, tak vím, že nabídka služeb je tam rozmanitější a zde v regionu třeba chybí.

Mezi mínusy bych zařadil asi malou kupní sílu v kraji.

Máte srovnání podnikání v Karlovarském kraji a v jiném městě/státě? Pokud ano, mohl byste popsat rozdíly?

Než v podnikatelském sektoru, tak spíše v tom neziskovém. V mém případě je to srovnání s Prahou a dalšími regiony v ČR. V Praze je, jak jsem zmínil vyšší, větší nabídka služeb a produktů (a nejen v neziskovém sektoru), je tam také větší poptávka, velká kupní síla. Ze subjektivního pohledu mi připadají lidé  v Praze a regionech na východ od Prahy více angažovanější v tom, co se děje okolo nich, přebírají více iniciativy …………. Jak jsem ale již zmínil, je to můj subjektivní pocit.

Jaké byly Vaše podnikatelské začátky?

Nezisková organizace EduAventura z.s. se stále nachází na začátku své existence a upřímně, začátek není lehký. Jistě zde hraje mnoho faktorů, proč tomu tak je, ale tím nejpalčivějším problémem je nízké povědomí o existenci našich služeb, které se snažíme nabízet lidem v kraji, a také to může být malá kupní síla.

Pomáhá vám ve vašem podnikání nějaké motto/heslo/citát, kterým se řídíte, který vás žene kupředu?

Motto, které ve mě momentálně nejvíce rezonuje je: “Všechny sny se mohou stát skutečností, když sebereme odvahu je následovat.” (Walt Disney)

Co Vám podnikání dalo?

Organizování aktivit v rámci EduAventura z.s. mi dává dobrý pocit, že si účastníci odnášejí nové vědomosti a dovednosti, které se jim třeba někdy hodí v budoucnosti. Dále je to dobrý pocit z vlastní seberealizace. Seberealizace je totiž můj motor posouvat a realizovat své nápady kupředu.

Co považujete za rozhodující/zlomový okamžik? Jaký byl Váš největší dosavadní úspěch?

Zlomový okamžik pro mě bylo rozhodnutí se pustit do realizace svého snu,  založit neziskovou organizaci a předávat tak své zkušenosti mladší generaci. O větší úspěch se snad budu moct podělit do několika let.

Máte nějaké podnikatelské sny? Jaké?

Mým snem je vybudovat organizaci, která pro školy v regionu realizuje programy primární prevence, realizuje zážitkové programy v přírodě pro skupiny i jednotlivce, účastníky programů učí nový dovednostem, dává prostor pro seberealizaci studentům/absolventům škol, obohacuje kraj o nové příležitosti ve vzdělávání jak pro děti a mládeže, tak pro pracovníky s mládeží (učitelé, pedagogové volného času ......).

Máte nějaké doporučení pro lidi, kteří zvažují, že začnou podnikat?

Pokud má někdo sen podnikat, doporučuji získat základní znalosti a dovednosti v podnikání (například projekt Podnikni to!), vypilovat si svůj byznys plán a začít podnikat. Dobré je také mít okolo sebe lidi, kteří jsou oporu, rádcem, ale i kritikem. V neposlední řadě se nebát dělat chyby. Z těch se právě učíme, abychom dělali věci lépe a dokonaleji.

V jakém oboru podnikáte?

Organizace EduAventura z.s. realizuje vzdělávací programy.

Podnikáte v oboru, ve kterém jste získal vzdělání, nebo Vás podnikání zavedlo úplně do jiného oboru?

Původně jsem stavař. Životní cesta mě však zavedla ke vzdělávání druhých. Ačkoliv pracuji i ve formálním vzdělávání (ZŠ), mojí velkou vášní je neformální vzdělávání dětí a mládeže.

Zdá se Vám, že podmínky pro rozjetí podnikání jsou nyní jednodušší? Pokud ano, proč si to myslíte?

Co se týká podnikání, tak to nemohu posoudit. Z celkového pohledu se však momentálně nacházíme v těžké situaci (postcovid, válka na UA), která do společnosti přináší nové a nové nástrahy (drahé energie, strach z nedostatku, obavy z budoucnosti celkově), které jsou pro společnost neznáme a mohou ovlivnit jak činnost podnikatelskou, tak i tu naší, neziskovou – lidé šetří peníze a nevydávají je na nezbytné náklady. Mojí odpovědí je tedy, že se mi nezdá být podnikání/rozjetí neziskové organizace jednodušší.

V čem se odlišujete od konkurence? V čem jste jiní, než ostatní?

Domnívám se, že se lišíme v několika věcech. Jednak je to tím, že si účastníci z našich aktivit odnášejí konkrétní dovednosti, které mohou využít v jiných situacích. Konkrétně třeba příměstský tábor Survival, kde se účastníci učí pracovat s mapou a buzolou, postavit si přístřešek, uvařit si jídlo v přírodě apod. Mimo to se ve skupině učí spolupracovat, efektivně komunikovat, řešit problémové situace …………. aktivity jsou zkrátka pedagogicky uchopeny a zacíleny konkrétním směrem. Zároveň učení probíhá hravou formou, využíváme zážitkovou pedagogiku, účastníci tak ani v podstatě neví, že se učí novým dovednostem.

V čem považujete svoji firmu za inovativní?

Nevím jestli inovativní, ale na akcích v tomto roce cílíme na to, aby si účastníci odnesli dovednosti, které jsou potřeba pro bezproblémový pobyt a pohyb v přírodě. Jednak získají dovednosti v práci s mapou a buzolou, vaření v přírodě, stavbě nouzového přístřešku, první pomoci apod. Také si však odnášejí větší sebedůvěru v sebe samé a v neposlední řadě posílení své fyzické kondice.

Pokud máte zaměstnance, jakým způsobem je hledáte? Spolupracujete se školami? Mohou u Vás studenti (SŠ, VŠ) získat praxi, spolupracovat s Vámi na absolventských pracích?

Na našich webových stránkách nabízíme práci/praxi/stáž pro studenty (vhodnější pro studenty pedagogických škol), kteří by se chtěli stát součástí naší organizace. Inzerát na pozici jsme také uveřejnili na stránkách pracujmespolu.cz

Pomáháte či podporujete neziskové projekty, dobrovolnictví, sportovní kluby, sociální projekty apod.?

Rádi bychom se propojili s dalšími neziskovými organizacemi, které pracují s dětmi a mládeží a navázali dlouhodobou spolupráci – vzájemná podpora, networking, sdílení dobré praxe apod.

www.eduaventura.cz

Další podnikatelské příběhy

Zřizovatelé

Partneři