RZ Woodwind Manufacturing

Milan Řeřicha, klarinetový virtuóz, pedagog a spolumajitel firmy vyrábějící dechové hudební nástroje

Milan Řeřicha - klarinetový virtuóz, pedagog a spolumajitel firmy vyrábějící dechové hudební nástroje

Milan Řeřicha - klarinetový virtuóz, pedagog a spolumajitel firmy vyrábějící dechové hudební nástroje

Kdy jste začal podnikat? Kolik Vám bylo let?

Ve svých 38 letech, ale pouze jako společník, naplno od roku 2019 (44 let) , kdy jsme společně s manželkou kompletně převzali firmu RZ Woodwind Manufacturing s.r.o. /všechny modely klarinetů/ a vytvořili další brand „Thore Woodwind“ /hoboje, fagoty, anglický roh, kontrafagot/.

Co Vás k podnikání vedlo? Co byl ten impulz?

Chtěl jsem jen pomoct…žil jsem v té době a plně působil ve Švýcarsku a zahraničí.

Jaké byly Vaše podnikatelské začátky?

Velmi tvrdé, neměl jsem žádné zkušenosti a měl partnera, který mne k podnikání přesvědčil, ale neměl bohužel od začátku čisté úmysly, tak jak to v ČR často bývá…….osobně jsem firmě obětoval celou svou zahraniční kariéru a exklusivní práci ve Švýcarsku.

Je něco, co byste po těchto zkušenostech udělal jinak?

Skoro všechno…od seznámení se s businessem jako takovým až po prověření charakteru, odborných schopností a záměru partnera/společníka, který mne k podnikání přemlouval….

Co Vám podnikání dalo?

Mnoho dobrého i zlého…zkušenosti, rozšíření obzoru, hroší kůži (obzvlášť v ČR :-)), radost z týmové práce, kompletní ztrátu volného času, ztrátu přátel,...

Co považujete za rozhodující/zlomový okamžik? Jaký byl Váš největší dosavadní úspěch?

To že jsme byli vybráni mezi 4 top výrobce na světě ve výrobě dřevěných dechových nástrojů /klarinetů/. Partnerství s cca 25 dealery z celého světa, stovky výborných klarinetistů (a nyní i hobojistů, fagotistů), kteří hrají na naše nástroje...od roku 2017 jsme stálí partneři ICA (International Clarinet Asociation v USA).

Máte nějaké podnikatelské sny? Jaké?

Spoustu :-) Vyrovnat se s následky Covidové krize, rozšiřovat naše dealerství ve světě a zároveň pronikat i na český trh (to se nám daří), stále více nových RZ a Thore zákazníků (hobojistů, klarinetistů, fagotistů) a hlavně spokojené zaměstnance, spolupracovníky a partnery, kterým musím i zde za vše z celého srdce poděkovat! Bez jejich přístupu a nasazení bychom nejen tuto Covid krizi nezvládli!

Máte nějaké doporučení pro lidi, kteří zvažují, že začnou podnikat?

Ať si nejprve rozmyslí jestli tomu v čem chtějí podnikat  můžou a chtějí obětovat srdce, duši a veškerou energii….ať se seznámí do posledního detailu se všemi nástrahami, konkurencí, cenami, technologií a hlavně ať mají nejprve odbyt…..dnes (díky dostupným technologiím)  lze vyrobit cokoliv, ale prodat je problém…konkurence ve všech oborech je ohromná….no a v ČR ať počítají, že jim stát absolutně nepomůže a většina lidí jim bude hodně závidět….podnikatel – sprosté slovo.

V jakém oboru podnikáte?

V tradičním českém oboru (bohužel v současnosti jsme jedni s posledních mohykánů, ale spolupracujeme i s Amati Kraslice).

RZ Woodwind Manufacturing s.r.o. /výroba všech modelů  klarinetů/                        https://www.rzclarinets.com/en/

Thore Woodwind /výroba hobojů, fagotů, anglických rohů, kontrafagot/                  https://thore-woodwind.com/

Podnikáte v oboru, ve kterém jste získal vzdělání, nebo Vás podnikání zavedlo úplně do jiného oboru?

V klarinetovém oboru jsem získal doktorát s výrobou jsem se ale musel seznámit včetně hobojů, fagotů….ale učit se je přeci normální lidská cesta životem…beru to tak.

Zdá se Vám, že podmínky pro rozjetí podnikání jsou nyní jednodušší? Pokud ano, proč si to myslíte?

V našem oboru rozhodně ne a navíc Covid krize náš obor celosvětově dramaticky zasáhla.

V čem se odlišujete od konkurence? V čem jste jiní, než ostatní?

  1. Nová inovativní řešení při výrobě;
  2. použití nových materiálů (carbon, hliník apod..);
  3. rychlá a osobní komunikace s koncovým zákazníkem i dealerem;
  4. rychlý a adresný marketing;
  5. lepší ceny pro konečného zákazníka se zásadně lepší marží pro obchodníky;
  6. maximální flexibilita jak v cenách, tak při výrobě.

V čem považujete svoji firmu za inovativní?

  1. Použití několika nových patentů (jediní na světě) a technologií při výrobě;
  2. jasná a rychlá komunikace se zákazníkem.

Pokud máte zaměstnance, jakým způsobem je hledáte? Spolupracujete se školami? Mohou u Vás studenti (SŠ, VŠ) získat praxi, spolupracovat s Vámi na absolventských pracích?

Získat a vyškolit nové zaměstnance je v našem oboru velmi komplikované a obtížné. Do roku 2007 existovala v Kraslicích unikátní střední odborná škola specializovaná právě na výrobu dechových hudebních nástrojů….snažíme se nyní tuto tradici obnovit….i s mezinárodním přesahem.

Pomáháte či podporujete neziskové projekty, dobrovolnictví, sportovní kluby, sociální projekty apod.?

Pravidelně přímo darujeme naše nástroje jak talentovaným žáčkům a studentům, kteří nemají dostatečné finanční prostředky na nákup nového nástroje, tak Zuškám, soutěžím a hudebním festivalům.

Další podnikatelské příběhy

Zřizovatelé

Partneři